Terug naar nieuws

Overheid investeerde 290 mln euro aan energieonderzoek en -innovatie in 2022

Energiebesparing blijft ondanks daling belangrijk thema

Elektriciteit Gassen Subsidie15 december 2023Jacques van de Worp

In 2022 is er binnen de regelingen van de Rijksoverheid 290 mln euro publiek geld geïnvesteerd in energieonderzoek en energie-innovatie. Dit is een sterke daling van circa 131 mln t.o.v. 2021 maar een stijging van circa 50 mln euro t.o.v. 2020. Dat blijkt uit een monitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Monitor

Jaarlijks brengt de RVO i.o.v. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Die laat zien hoeveel geld de Rijksoverheid heeft geïnvesteerd in energieonderzoek. Daarnaast wordt weergegeven welke partijen deze investeringen hebben ontvangen. Verder maakt de Monitor inzichtelijk hoe de publieke investering over de verschillende typen onderzoeken en de energiethema’s is verdeeld. De basis voor de monitor zijn de begrotingen en regelingen van de verantwoordelijke ministeries - EZK, OCW, BZK en IenW - die energieonderzoek en ontwikkeling (O&O) financieren.

Verdeling subsidie

In 2022 is er binnen de regelingen van de Rijksoverheid 290 mln euro publiek geld geïnvesteerd in energieonderzoek en energie-innovatie. Van de investeringen in energieonderzoek is maar liefst 101 mln euro (35 procent) besteed aan energiebesparing. Dat lijkt veel, maar is meer dan een halvering ten opzichte van 2021 (234 mln euro). De subsidies voor onderzoek naar waterstof en brandstofcellen daalden van 62 naar 35 mln euro. In duurzame energiebronnen is juist fors meer geïnvesteerd, van 53 naar 95 mln euro. Subsidies voor het thema fossiele brandstoffen betreffen technieken voor het opvangen, opslaan en hergebruiken van CO2, CC(U)S.

Typen onderzoek

In 2022 zijn er t.o.v. 2021 nauwelijks verschuivingen geweest in typen onderzoek. Het voornaamste verschil zit in de investeringen in experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Er is minder geïnvesteerd in experimentele ontwikkeling (28 procent in 2021, 21 procent in 2022) maar meer in demonstratieprojecten (21 procent in 2021, 25 procent in 2022). De meeste subsidie (40 procent) gaat net als in 2021 naar industrieel onderzoek. Het ministerie van EZK is met een bijdrage van 237 mln euro (82 procent) de grootste financier van energieonderzoek. Het aandeel subsidie voor kennisinstellingen en universiteiten is toegenomen, van 38 naar 46 procent in 2022. Het aandeel subsidie naar bedrijven is gedaald van 61 naar 52 procent in 2022. Van de subsidie naar bedrijven ging iets meer dan de helft (54 procent) naar het grootbedrijf.

Bron: RVO, 2023