Terug naar nieuws

Gasprijs op laagste niveau sinds januari 2022

Gasprijs structureel wel hoger dan vóór energiecrisis

Gassen Markt30 november 2023Jacques van de Worp

De gasprijs op de wholesalemarkt is met zo'n 40 euro/MWh op het laagste niveau sinds januari 2022. Dat is wel nog steeds tweemaal zo hoog dan in de jaren voor de energiecrisis van vorig jaar.

Energiecrisis

Door de geopolitieke spanningen en de oorlog in Oekraïne zijn de gasprijzen vorig jaar gestegen tot historische proporties. Eind augustus bedroeg de gasprijs meer dan 350 euro per MWh. dat had grote gevolgen voor de industrie. In een aantal sectoren werd de productie teruggeschroefd met tientallen procenten, zoals in de chemie en kunstmestindustrie. In de raffinaderijen en petrochemie en bij de staalproductie werden productiegassen ingezet om de aardgasbehoefte te reduceren. 

Prijsontwikkeling

Na de crisis is de gasprijs op de wholesale markt weer op een lager niveau (40-50 euro/MWh) uitgekomen en ook minder volatiel geworden. Dit is onder meer te danken aan het feit dat de gasopslagen in Nederland en de ons omringende landen goed gevuld zijn aan het begin van de winter. In Nederland zijn de voorraden bijna geheel gevuld. Daarnaast is het aanbod aan Russisch gas bijna geheel vervangen door vloeibaar gas (LNG) uit andere regio's. Dat LNG is echter wel duurder dan het vertrouwde pijpleidingengas uit Groningen, Noorwegen en Rusland. Volgens analisten zullen de gasprijzen zeker tot en met 2026 op een hoger niveau blijven en zijn ook prijsschommelingen niet uitgesloten als gevolg van speculatie, winterse temperaturen en economische conjunctuur. 

Bron: VEMW