Terug naar nieuws

Belangrijke stap gezet in certificering CO₂-opslag

Klimaat Markt, Emissie23 november 2023Jacques van de Worp

De certificering van CO2-emissiereductie door CCS, mineralisering en koolstoflandbouw is dichterbij gekomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een framework dat marktpartijen zekerheid moet bieden over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de genoemde oplossingsrichtingen. De Europese Commissie moet nu een visie gaan opstellen en een cetrificeringssysteem gaan uitwerken. 

Emissiereductie

De reductie van CO2-emissies is mogelijk door terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen. Door energiebesparingsmaatregelen en opwek via hernieuwbare energie (zond, wind e.d.). Zolang fossiele brandstoffen nog een rol spelen in de energiemix en als grondstof in productieprocessen kan het doeltreffend en doelmatig zijn om de daarbij ontstane CO2 op te vangen, te transporteren en op te slaan (CCS). Dat kan ondergronds plaatsvinden, bijvoorbeeld in uitgeproduceerde gasvelden, maar ook door mineralogische vastlegging van de koolstof, liefst in producten (CCU). CO₂ kan ook via 'carbon farming' opgeslagen worden in bodems en planten.

Certificering

Voor alle oplossingsrichtingen om CO2-emissies te reduceren geldt dat er duidelijkheid nodig is over - en vertrouwen in - het resultaat, en dat het resultaat herleidbaar, eenduidig en transparant is. Dat kan vastgelegd worden door certificering, zoals nu al gebeurt voor emissies aan de schoorsteen en uitlaat via metingen en berekeningen. Voor CCS, CCU en koolstoflandbouw is zo'n certificeringssysteem er nog niet, met bijgevolg discussies over - vermeende - 'greenwashing'. Reden voor het Europees Parlement om een raamwerk op te stellen. Dat raamwerk is dinsdag door een meerderheid (448 voor tegen 68 tegen) aangenomen. En dat is een belangrijke stap om te komen een daadwerkelijk certificeringssysteem. De Europese Commissie zal zo'n systeem moeten gaan uitwerken.

Bron: Europees Parlement