Terug naar nieuws

Demonstratiesubsidie DEI+ opent in nieuwe ronde

Klimaat Subsidie21 november 2023Jacques van de Worp

De demonstratiesubsidie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zet met een nieuwe openstellingsronde de deur open voor ondernemers die vernieuwende technologie binnen hun bedrijf willen toepassen (demonstreren) voor een lagere CO2-uitstoot. Dat meldt RVO.

Instrument

Met een demonstratieproject investeert een ondernemer in de toepassing van een nieuwe of vernieuwende technologie. Met als doel deze als eerste in Nederland te gebruiken. De gesubsidieerde projecten moeten bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland voor 2034. Een belangrijke wijziging in de nieuwe aanvraagronde is dat ondernemers naast pilotprojecten voor meer soorten projecten subsidie kunnen aanvragen, zoals demonstraties die zich focussen op het gebruik, het transport en de opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en de opslag van duurzame energie. Zo kunnen bijvoorbeeld ondernemers die met 'Direct Air Capture'-installaties CO2 afvangen, ook gebruikmaken van de subsidie. Ook demonstratieprojecten voor de productie van biobrandstoffen, zoals biokerosine, vallen nu onder de subsidie, zolang deze brandstoffen voldoen aan Europese duurzaamheidscriteria. Tot slot zijn demonstratieprojecten van batterijen ook mogelijk, zolang er een directe koppeling is met een hernieuwbare energieproductie installatie.

Eerder moesten ondernemers met hun demonstratieprojecten binnen de DEI+-regeling zorgen voor een lagere CO2-uitstoot in Nederland vóór 2030. Die termijn is nu verlengd van 2030 naar binnen 10 jaar na de start van het project. Voor aankomende aanvraagronde zal dat dus tot 2034 zijn.

Circulair 

Ook binnen het thema circulaire economie zijn meer subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Eerder kwamen alleen demonstratieprojecten in aanmerking die waren gericht op het opnieuw gebruiken van afval van anderen. Nu kunnen ondernemers ook subsidie aanvragen voor het opnieuw gebruiken van eigen afval. Dit geldt ook voor de vervanging van primaire grondstoffen (gewonnen uit de natuur) door secundaire grondstoffen (afvalfase-geëindigde bijproducten die onder bepaalde voorwaarden kunnen dienen als grondstof).

Bijdrage

Het maximale subsidiebedrag per project is verhoogd van maximaal 15 naar 25 mln euro voor pilotprojecten en 30 mln euro voor demonstratieprojecten.

Ondernemers kunnen vanaf vandaag, dinsdag 21 november 2023, aanvragen indienen. RVO organiseert op 4 december om 15.30 uur een online bijeenkomst, waar ondernemers meer horen over de belangrijkste wijzigingen van de subsidie en de bredere mogelijkheden. 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 20 november 2023