Terug naar nieuws

TenneT voert investeringen komende 10 jaar fors op

Uitbreiding en versterking netten houden elektrificatie tempo niet bij

Elektriciteit Netwerken7 november 2023Jacques van de Worp

Landelijk netbeheerder TenneT verdubbelt zijn portfolio de komende tien jaar met investeringen op 700 locaties in Nederland. Dat blijkt uit de Investeringsplannen 2024-2033 die het bedrijf heeft gepubliceerd. Echter, uitbreiding en versterking netten houden elektrificatie tempo niet bij.

Elektrificatie

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is - zeker tot 2030 - elektrificatie van de industriële warmtebehoefte en de automobiliteit essentieel. Aan de aanbodzijde wordt de inzet van fossiele energie uitgefaseerd en van met name windenergie en zon-PV fors opgeschroefd. Om dat veranderende aanbod en de toenemende vraag te kunnen accommoderen is een grote verbouwing nodig van de elektriciteitsnetten in Nederland.

Investeringen

In het gepubliceerde ‘Investeringsplan op Land’ en ‘Investeringsplan op Zee’ beschrijft netbeheerder TenneT welke projecten de komende tien jaar nodig zijn om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. De landelijke netbeheerder verwacht circa 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren. Dit betreft onder meer netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, windparken op zee en reconstructieprojecten. TenneT ontwikkelt de komende tien jaar onder meer 5 grotere nieuwe 'stroomsnelwegen' (380kV) en gaat 140 hoogspanningsstations moderniseren. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de raming in het vorige investeringsplan (2022). De snelgroeiende vraag naar extra netcapaciteit is de voornaamste reden voor de stijging van het portfolio.

Filevorming

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "de problemen m.b.t. de beschikbaarheid van transportcapaciteit, zich uitend in filevorming (congestie) op de netten, werden in 2019 zichtbaar op meerdere plaatsen in het land. Sindsdien zijn die problemen snel erger geworden. De congestiekaart van Nederland kleurt roder en roder en bedrijven en instellingen die - een verzwaring van - een aansluiting op het elektriciteitsnet willen, moeten een tot meerdere jaren wachten. Dat is niet alleen onwenselijk maar ook fnuikend voor de onze economie, vestigingsklimaat en transitie-opgave. Onze inspanningen moeten zoveel mogelijk gericht zijn op het faciliteren van bedrijven die wachten op een netaansluiting. De aangekondigde investeringen van TenneT zijn een belangrijke bijdrage, maar er is meer nodig. TenneT en de regionale netbeheerders moeten gaan praten met bedrijven met bestaande aansluitingen om erachter te komen wat zij kunnen bijdragen om de problemen te verlichten. In capaciteitsbehoefte, flexibiliteit, energiebesparing en in de tijd. 

Bron: TenneT, VEMW