Terug naar nieuws

ACM, GTS en marktpartijen sluiten nieuwe overeenkomst over gastransporttarieven

VEMW: duidelijkheid en continu√Įteit in tarievengrondslag voor 5 jaar

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven17 oktober 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM, landelijk netbeheerder GTS en een aantal marktpartijen hebben gisteren een nieuwe overeenkomst gesloten over de verrekening van doelmatige netwerkkosten in gastransporttarieven. De overeenkomst biedt duidelijkheid en continuïteit voor de komende 5 jaar. 

Tariefharmonisatie

Op 11 december 2018 is een breed gedragen overeenkomst gesloten tussen ACM, GTS en 7 representatieve organisaties - waaronder VEMW - over de de verrekening van doelmatige netwerkkosten in gastransporttarieven. Aanleiding was een Europese harmonisatie van gastariefstructuren, de zogenaamde ‘Network Code on harmonised transmission tariff structures for gas’ (NC TAR). Belangrijkste doelstelling: het aanpakken van de grote variëteit in nationale tariefstructuren om zoveel mogelijk knelpunten weg te nemen die een effectieve grensoverschrijdende gashandel en een goede werking van de Europese gasmarkt hinderen. 

Nieuwe overeenkomst

De looptijd van de overeenkomst bedroeg 5 jaar, waardoor deze december 2023 afloopt. Afgelopen zomer zijn onder leiding van ACM gesprekken gestart om te onderzoeken of het mogelijk is om opnieuw te komen tot een breed gedragen set van voorwaarden voor de verdeling van de doelmatige kosten die in Nederland in rekening gebracht mogen worden bij de gebruikers van het landelijk gastransportnet van GTS. Uitkomst is dat gisteren een nieuwe sectorovereenkomst getekend is, wederom met een looptijd van 5 jaar. De nieuwe voorwaarden zullen effectief hun beslag krijgen in de GTS-tarieven vanaf 1 januari 2025.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "het is goed dat de overeenkomst een vervolg krijgt, met in belangrijke mate dezelfde voorwaarden als in 2018 afgesproken. Voor ons als vertegenwoordiger van de zakelijke grootverbruikers van gas is het belangrijk dat de kosten die GTS in rekening mag brengen kostenreflectief worden verdeeld over de invoeders en de onttrekkers van gas. Dat gebeurt ook, met een ongewijzigde entry-exit split van 40-60. De belangrijkste wijzigingen zijn kortingen op het transporttarief voor gasopslag (75 i.p.v. 60 procent) en LNG-terminals (20 i.p.v. 0 procent, onder voorwaarden). De rechtvaardiging hiervoor is het gewijzigde belang van opslag en LNG als gevolg van het geopolitieke conflict in Oekraïne en de sabotage aan de Nordstream pijpleidingen. Belangrijk is voorts dat de zogenaamde 'Inter TSO Compensatie maatregel' voor de BBL-pijpleiding naar het VK via een ambtelijk besluit van ACM wordt gecontinueerd."

Grünfeld vervolgt: "de overeenkomst biedt voor wederom een periode van 5 jaar duidelijkheid aan de markt, en zeker in deze turbulente tijden - met vorig jaar nog een historische gascrisis - enig houvast. Het voorkomt een rechtsgang op de overeengekomen uitgangspunten voor een verdeling van de doelmatige kosten die GTS in rekening mag brengen."

Bron: VEMW

Òndertekening NC Tar 16 oktober 2023