Terug naar nieuws

Stikstofinstallatie Zuidbroek vanaf oktober 2023 operationeel

Gassen Netwerken, Markt29 augustus 2023Jacques van de Worp

Gasunie Transportservices (GTS) verwacht dat de eerste stikstof uit de stikstofinstallatie in Zuidbroek vanaf oktober 2023 beschikbaar is voor de markt. De installatie wordt fasegewijs opgestart, waarbij een deel van de capaciteit op interruptible basis wordt aangeboden uit oogpunt van mogelijke 'kinderziektes'. 

Kwaliteitsconversie

De inzet van stikstofinstallaties speelt een belangrijke rol in het opvangen van de stapsgewijze sluiting van het Groningenveld. Stikstofinstallaties maken het mogelijk om hoogcalorisch gas door bijmenging met stikstof te converteren naar laagcalorisch gas dat dezelfde kwaliteit heeft als gas uit het Groningenveld. Een nieuwe installatie in Zuidbroek was nodig om het Groningenveld helemaal te kunnen sluiten om alle aangeslotenen in Nederland, maar ook Duitsland en België van laagcalorisch gas te kunnen blijven voorzien. De bouw van de installatie in Zuidbroek is meerdere keren vertraagd. De benuttingsgraad van de bestaande stikstofinstallaties was de afgelopen twee jaren al 100 procent. 

Opstart

GTS heeft deze week laten weten dat de installatie in Zuidbroek fasegewijs zal worden opgestart. In eerste instantie wordt niet de volledige stikstofcapaciteit firm aangeboden aan de markt. Een gedeelte zal op interruptible basis aangeboden worden om rekening te houden met het feit dat er mogelijk nog sprake is van ‘kinderziektes’ bij de opstart.

Dat geldt ook voor de eerste ervaringen met de technische aansturing van de nieuwe installatie. GTS voorziet hierbij momenteel een fasering waarbij vanaf maandag 2 oktober 60.000 m3/uur firm aan de markt ter beschikking gesteld wordt. De overige 120.000 m3/h wordt op interruptible basis aangeboden. Op 20 oktober respectievelijk 7 november verwacht GTS de firm voor de markt beschikbare capaciteit uit te breiden met telkens 60.000 m3/uur tot de volledige capaciteit van 180.000 m3/uur.

Mede door de sterk gedaalde marktvraag als gevolg van de hoge gasprijzen is het huidige beeld dat de verwachte capaciteit van de stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag naar stikstof kan voorzien. GTS laat weten dat er geen gevolgen zijn voor haar eerdere advies van 31 januari 2023 met betrekking tot gaswinning uit het Groningenveld.

Bron: Gasunietransportservices