Terug naar nieuws

TenneT vindt transportcapaciteit in Drenthe door koppeltrafo te vervangen

VEMW: positief signaal dat aantal grootverbruikers al interesse toont in congestiemanagement

Elektriciteit Netwerken, Aansluiting21 augustus 2023Matthieu van den Beld

Landelijk netbeheerder TenneT heeft extra transportcapaciteit ontsloten op het hoogspanningsnet in Drenthe. Dat net zat sinds november 2022 op slot omdat de fysiek-technische grens voor transport in zicht kwam door een knelpunt op een koppelstation. Bedrijven die een nieuwe aansluiting of extra transportcapaciteit wilden kwamen hierdoor op een wachtlijst. TenneT onderzoekt nu óf en onder welke condities grootverbruikers in Drenthe capaciteit kunnen vrijmaken.

Netcapaciteit

Uit een congestiemanagement onderzoek van TenneT is gebleken dat 46 MW aan extra transportcapaciteit ontsloten kan worden door het vervangen van een lekkende koppeltransformator. Die vervanging is bijna een verdubbeling van 200 naar 370 MVA. De ontsloten capaciteit zal worden ingezet om de bedrijven op de wachtlijsten van transportcapaciteit te voorzien.

Grootverbruikers

Om de problematiek in Drenthe structureel op te lossen is het creëren van extra capaciteit door technische aanpassingen in het net zelf niet de gehele oplossing. TenneT onderzoekt de mogelijkheden om ook congestiemanagement toe te passen in de regio. Daarbij wordt ook gekeken naar ondernemers, ook al is het voor bedrijven vaak moeilijk om op korte termijn congestiediensten aan te bieden. Door inschakeling van energieadviseurs van de provincie wordt het energiegebruik van bedrijven in kaart gebracht en worden mogelijkheden besproken om haalbare oplossingen te kunnen ontsluiten.

Positief

Volgens Tennet hebben vier grootverbruikers in Drenthe al interesse getoond in het aanbieden van congestiediensten. Bijvoorbeeld door tegen een zekere vergoeding en voorwaarden momenten van piekbelasting te verplaatsen naar momenten waarop het elektriciteitsnet minder belast wordt. VEMW is positief dat op eerste uitvraag grootverbruikers al laten weten op zoek te zijn naar manieren om bij te dragen aan congestiemanagement. Het is namelijk vaak nog informatievoorziening en handelingsperspectief dat ontbreekt. Zoals algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW op 14 juli naar aanleiding van de VEMW informatiebijeenkomst over netcongestie al aangaf: "het is bijzonder ongewenst dat de capaciteitsontwikkeling van de elektriciteitsnetten de groeiende vraag naar transport niet faciliteert. Dit probleem zal niet op korte termijn worden opgelost. Voor VEMW aanleiding om bedrijven en instellingen met een webinar te informeren over wat dat betekent voor hen en vooral wat zij zelf kunnen doen om de problematiek te verlichten. Zo kunnen bijvoorbeeld ook kleine grootverbruikers deelnemen aan congestiemanagement, en waar transport niet mogelijk lijkt kunnen nauwkeurigere prognoses en contact met de juiste partijen ertoe leiden dat transport alsnog kan worden ingepast. In navolging van onze informatiebijeenkomst zullen wij onze leden dan ook blijven informeren over de kansen en bedreigingen als het gaat om de inpassing van flexibiliteit in de bedrijfsvoering."