Terug naar nieuws

TenneT onderzoekt congestiemanagement in Zeeland

TenneT doet vooraankondiging vermoedelijke afnamecongestie

Elektriciteit Netwerken19 juli 2023Matthieu van den Beld

Landelijk netbeheerder TenneT heeft op 19 juli een vooraankondiging gedaan van verwachte congestie voor de Provincie Zeeland. TenneT zal nu onderzoeken in welke mate door middel van congestiemanagement meer transportcapaciteit mag worden vergeven. Enkel na afronding van het congestierapport is het de netbeheerder toegestaan transportverzoeken te weigeren. Tot afronding mag de netbeheerder transportverzoeken 'aanhouden'.

Vooraankondiging

De netbeheerder is verplicht, wanneer hij op enig moment congestie voorziet, een vooraankondiging te doen van vermoede congestie. Vervolgens moet de netbeheerder onderzoeken in welke mate congestiemanagement kan worden toegepast, om fysieke congesties te voorkomen en meer transport te faciliteren. In afwachting van het rapport mag de netbeheerder nieuwe transportverzoeken in de wachtrij plaatsen op basis van 'first-come-first-served'. Pas wanneer de grenzen van congestiemanagement zijn bereikt, mag de netbeheerder congestie aankondigen en nieuwe transportverzoeken weigeren. Toezichthouder ACM is overigens voornemens om deze ordeningsmethode in de toekomst te wijzigen. Ten onrechte wordt in het bericht van TenneT gesproken over weigering van nieuwe aansluitingen: ook in een congestiegebied is een netbeheerder verplicht een aanbod te doen tot het realiseren van een aansluiting. Congestie is uitsluitend een weigeringsgrond voor transport.

Deelname: hoe en waarom?

Netbeheerders mogen aangeslotenen verplichten tot het doen van een aanbod voor congestiediensten. Daarbij staat het de aangeslotene vrij om de prijs te bepalen waartegen deze bereid is zijn bijdrage aan te bieden. Daarnaast kan een netbeheerder een toenemende benutting van het reeds gecontracteerde transportvermogen niet weigeren. Onder de noemer 'natuurlijke groei' worden grootverbruikers die transportcapaciteit hebben gecontracteerd dus beschermd. 

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "wanneer transportcapaciteit niet wordt aangeboden aan aangeslotenen, worden zij gehinderd in het verduurzamen en uitbreiden van hun economische activiteiten. Het is daarom van groot belang dat TenneT zo snel mogelijk het congestierapport afrondt en congestiemanagement toepast. Voor aangeslotenen is het van belang dat zij hun rechtspositie kennen. Deelname aan congestiemanagement mag door de netbeheerder worden verplicht, al staat het de aangeslotene altijd vrij om zelf de prijs aan te geven waartegen zij hun bijdrage kunnen aanbieden."

Bron: TenneT