Terug naar nieuws

Extra zoet water naar West-Nederland door verzilting

Drinkwater Zoetwater Kwaliteit13 juli 2023Roy Tummers

Het middelste deel van West-Nederland kampt met een toenemende verzilting en daarom wordt er vanaf 12 juli extra zoet water aangevoerd. Dit gebeurt door de inzet van de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer en de doorvoer door de Krimpenerwaard. Dit is te lezen in de Droogtemonitor. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van het Watermanagementcentrum Nederland.

Gebrek aan tegendruk

Ondanks storm Poly en de neerslag die recentelijk is gevallen is de droogte nog altijd goed merkbaar. Zo is de afvoer van de Rijn bij Lobith momenteel laag met circa 1.100 kubieke meter per seconde. Begin volgende week daalt de afvoer verder naar zo’n 1.000 m3/s, meldt de LCW in de droogtemonitor. Bij een dergelijk niveau van de Rijnafvoer is er een gebrek aan tegendruk en kan zilt water vanuit de Noordzee ver de Hollandsche IJssel instromen richting Gouda. Het optreden van verzilting is schadelijk voor de natuur en de teelt van bollen, fruit, bomen en groenten. Ook drinkwaterbedrijven en industriële bedrijven kunnen last krijgen van te hoge zoutconcentraties. Om dat te voorkomen, wordt er nu meer zoet water aangevoerd.

Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer in werking

Hiervoor is op 12 juli de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer (KWA) in werking gezet. Dit systeem van stuwen, watergangen en gemalen zorgt voor extra zoet water in de gebieden van vier hoogheemraadschappen: De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Het zoete water wordt vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd naar Bodegraven. Dit zorgt voor een aanvoer van 7 m3/s. De KWA is nu voor de vijfde keer in stelling gebracht; eerder gebeurde het in 2003, 2011, 2018 en 2022.

Doorvoer door Krimpenerwaard

Ook wordt de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) ingezet. Het moment waarop is afhankelijk van het weer. Vanwege de verzilting zijn in de Hollandsche IJssel en de Lek mobiele meetnetten aangelegd. De aanvoer van 7 m3/s met de KWA is minder dan de 15 m3/s die in de zomerperiode nodig is. Aanvullend nemen de waterbeheerders in het eigen gebied nog extra maatregelen. Ook bepalen zij hoe hoog het waterpeil in hun gebied mag zijn. In het algemeen merkt de LCW op dat in de verziltingsgevoelige gebieden in Nederland de neerslag geholpen heeft om verzilting tegen te gaan. Er wordt hier efficiënt geschut om het zoete water zoveel mogelijk vast te houden.

Landelijk voldoende water beschikbaar

De droogtemonitor schetst verder een momenteel redelijk stabiel beeld van de droogtesituatie. Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is actueel 182 millimeter en dat is het niveau van de vijf procent droogste jaren rond half juli. Op regionaal niveau zijn er veel maatregelen nodig om de effecten van droogte te bestrijden maar op landelijk niveau is er nog voldoende water beschikbaar, aldus de LCW. De grondwaterstanden zijn gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. Vooral in gebieden met een hoog neerslagtekort zijn de grondwaterstanden relatief laag: Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en delen van Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Zeeland.

Bron: H2O Actueel