Terug naar nieuws

Historische daling CO2-uitstoot door industrie

Vooral Chemische bedrijven stoten veel minder uit

Klimaat Emissie17 april 2023Jacques van de Worp

De CO2-uitstoot van de bedrijven die in Nederland onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen is in 2022 gedaald met 7,6 procent t.o.v. 2021. Vooral de industrie noteert met een daling van 8,3 procent de grootste uitstootverlaging in 15 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Emissiereductie

De 330 bedrijven die in Nederland onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in ons land. De CO2-emissies zijn met 68,5 Mton in 2022 fors lager dan in 2021 (74,1 Mton). Vergeleken met het pre-Corona jaar 2019 bedraagt de daling bijna 20 procent. De CO2-uitstoot van de 4 kolencentrales is in 2022 met 11,7 Mton vrijwel op hetzelfde niveau gebleven als in 2021; zo'n 8 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Grondslag voor daling

Het lijkt voordehandliggend dat de emissie daling in belangrijke mate veroorzaakt is door een afgenomen productie in onder meer de chemische industrie, waaronder de kunstmestindustrie die aardgas als energiebron én grondstof gebruikt voor de productie van ammoniak. Door de historisch hoge en volatiele gasprijzen in 2022 stond een economisch verantwoorde productie in Nederland onder druk, los nog van vraagreducties in de voortbrengingsketen. Volgens cijfers van het CBS is in Nederland in 2022 met 31 mrd m3 een kwart minder gas verbruikt dan in 2021; het laagste niveau sinds 1972. De verwachting is dat de aardgasprijs hoger zal blijven dan we voor 2019 gewend waren omdat pijpleidingengas uit Rusland verdrongen is door LNG uit onder meer de VS en Qatar. In de kunstmestindustrie zien we een trend richting de import van ammoniak als grondstof.

Bron: NEa