Terug naar nieuws

Scherpe daling industrieel gasverbruik zorgelijk

Gasverbruik in Nederland in 2022 laagste in 50 jaar

Gassen Prijzen en tarieven, Besparing13 februari 2023Jacques van de Worp

In Nederland is in 2022 een kwart minder gas verbruikt dan in 2021; in totaal 31 mrd m3 (bcm) verbruikt. Dit is het laagste niveau sinds 1972. Met name grote industriële bedrijven en huishoudens verbruikten minder aardgas. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Voor de industrie is de belangrijkste reden een afschaling van productie door de enorm hoge en volatiele gasprijzen. Dat is zorgelijk omdat de vraagreductie niet snel op te vangen is door versnelde verduurzaming.

Verbruik

Energieintensieve bedrijven verbruikten in 2022 zo'n 28 procent minder aardgas dan in 2021. Ten opzichte van 2020 is dat zelfs 32 procent. De daling was het sterkst in de (petro)chemie. Bedrijven in de glastuinbouw die gebruik maken van warmtekrachtkoppeling (WKK's) verbruikten ruim 30 procent minder gas in hun gasmotoren. Elektriciteitscentrales zetten 12 procent minder aardgas in voor de productie van elektriciteit. Huishoudens verbruikten een kwart minder aardgas in 2022 t.o.v. 2021, waar zo'n 15 procent van overblijft na temperatuurcorrectie.

Voorraden

De gasvoorraad in ondergrondse bergingen was eind 2022 zo'n 122 procent groter dan de eindvoorraad van 2021. Dat is een vulgraad van 75 procent. Dit komt door een combinatie van de genoemde vraagreductie, productievermindering (-3,4 bcm) en aanbodstijging (vooral LNG-import + 9,1 bcm). Een derde van de totale invoer van gas is vloeibaar aardgas. De invoer van gasvormig gas via pijpleidingen was in 2022 4,6 bcm lager dan in 2021, en de export 1,3 bcm lager.

Productievermindering

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "de cijfers van het CBS zijn gemiddelden voor de industrie. Er zijn bedrijven die de gestegen gaskosten kunnen doorbelasten aan hun klanten en op hetzelfde productieniveau zijn gebleven. Deze bedrijven hebben niet veel minder gas verbruikt dan in voorgaande jaren. Een groot deel van de bedrijven kan die kosten echter niet langer en/of niet geheel doorbelasten, leidend tot een grote productiedaling en bijgevolg vermindering van aardgasinzet. Zij ondervinden concurrentie van bedrijven - vaak uit andere werelddelen - die minder betalen voor hun energie. En dan is er een categorie van bedrijven die de vraag naar hun producten op markten hebben zien afnemen door gestegen kosten, rentestijgingen en vraaguitval (onder meer staal, papier). Doordat de vraagreductie daarmee voor een aantal bedrijven nog een stuk hoger ligt dan het gemiddelde van zo'n 30 procent maakt de situatie voor hen nog zorgelijker. Daarnaast moeten we vaststellen dat de industriële vraagreductie niet snel op te vangen is door een versnelde verduurzaming van productieprocessen, hoezeer de bedrijven ook hun best doen om die versnelling wel te realiseren. Infrastructurele-, vergunningstechnische- en financieel-economische knelpunten moeten vooraleerst hiervoor voortvarend aangepakt worden!" 

Bron: CBS