Terug naar nieuws

Tijdige beschikbaarheid randvoorwaarden industrietransitie ongewis

Maatwerkafspraken met 20 grootste CO2-uitstoters industrie vertraagd

Klimaat Besparing, Emissie10 februari 2023Jacques van de Worp

Als onderdeel van het Klimaatakkoord van 2019 wil de overheid samen met de 20 grootste CO2-uitstoters, die gezamenlijk zo'n 80 procent van de industriële emissies voor hun rekening nemen, maatwerkafspraken maken. Vastgesteld moet worden dat een jaar na het sluiten van het regeerakkoord er wel vier intentieverklaringen (expression of principles) zijn, maar de eerste afspraak nog niet is gemaakt. Volgens VEMW dreigt tijdige beschikbaarheid uit zicht te geraken van drie essentiële randvoorwaarden om de emissiereductie van de bedrijven daadwerkelijk te realiseren!

Afspraken

Volgens het klimaatakkoord van 2019 en eerder gemaakte afspraken moet de industrie in Nederland - op basis van een emissiereductiedoel van 49 procent - 19,4 Mton CO2 reduceren in 2030. In het regeerakkoord is in lijn met de Europese afspraken een doel neergelegd van 55 procent emissiereductie in 2030 t.o.v. 1990. Om de emissiereductie in de industrie te versnellen is afgesproken om met de 20 grootste uitstoters maatwerkafspraken te maken. Waar de bedrijven moeten investeren in de - ingewikkelde en complexe - reductiemaatregelen m.b.t. de productieprocessen en installaties, zal de overheid de randvoorwaarden moeten leveren aan de bedrijven om dit - tijdig - mogelijk te maken.

Zorgwekkend

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "ik vrees dat als we in dit tempo doorgaan, met een vertraging van de maatwerkafspraken in plaats van de gewenste versnelling, we in deze kabinetsperiode niet één getekende afspraak gaan zien. Dat is zorgwekkend, voor het klimaat én voor het vestigingsklimaat van de bedrijven in Nederland. Wat dreigt is dat zij hun investeringsbeslissingen eerder zullen richten op bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar de overheid een miljardenpakket beschikbaar stelt om te verduurzamen. Het grootste knelpunt zit in het gebrek aan enig zicht op concrete stappen als het gaat om de drie essentiële randvoorwaarden voor de versnelling van de emissiereductie: tijdige beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur, verkorting en vereenvoudiging van vergunningverleningsprocedures en de financiering. Als we alle doelen willen halen, moet er heel snel geschakeld worden, immers, 2030 is al over ruim zeven (!) jaar. De klimaatcrisis, de energiecrisis en het America First beleid vereisen een snel en effectief antwoord."   

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur van 9 februari 2023, met het interview met Hans Grünfeld

Bron: Nieuwsuur