Terug naar nieuws

ACM publiceert ontwerpbesluit toegang gesloten distributiesysteem tot berichtenverkeer

Codewijziging geeft invulling aan recht op markttoegang voor alle aangeslotenen

Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving12 april 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de toegang tot het elektronisch berichtenverkeer te verruimen in de Informatiecode elektriciteit en gas, zodanig dat ook de eigenaren van gesloten distributiesystemen (GDS) voor gas toegang krijgen tot dat berichtenverkeer. 

Voorstel

De codewijziging is gebaseerd op een voorstel van de Vereniging NEDU, dat inmiddels is opgevolgd door het Marktfaciliteringsforum (MFF). Het doel van de wijziging is om de toegang tot het elektronisch berichtenverkeer te verruimen. Eigenaren van gesloten distributiesystemen die zijn aangesloten op het regionaal of landelijk gasnet moet toegang verleend worden tot het elektronische berichtenverkeer zoals dat gebruikt wordt voor gereguleerde openbare netwerken. Daarmee beschikken deze partijen over toegang tot het Centraal Aansluitingenregister (CAR) en de bijbehorende mutatieprocessen, waardoor bijvoorbeeld het switchen van leverancier door een aangeslotene op een GDS voor gas eenvoudiger wordt gemaakt voor de aangeslotene, de betrokken leveranciers en de programmaverantwoordelijken.

Markttoegang

Toezichthouder ACM had om een codevoorstel gevraagd omdat het - op basis van Europese regulering - van belang is dat alle aangeslotenen, óók wanneer zij aangesloten zijn op een Gesloten Distributiesysteem (GDS), dezelfde markttoegang hebben als aangeslotenen die op een openbaar net zijn aangesloten. De beoogde toegang tot het elektronisch berichtenverkeer geeft de GDS gas aangeslotenen een vollediger toegang tot de gasmarkt. VEMW heeft voor het toegangsrecht gestreden tot aan de Europese rechter aan toe, in het zogenaamde Citiworks-arrest.

Bron: ACM