Terug naar nieuws

ACM publiceert nieuwe marktmonitor elektriciteit

VEMW roept toezichthouder op om verklaarbaarheid van marktuitkomsten te vergroten

Elektriciteit Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarieven4 april 2023Jacques van de Worp

In de Monitor Groothandelsprijzen Elektriciteit geeft toezichthouder ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen. Daarbij worden de prijzen van verschillende standaardproducten weergegeven. De monitor wordt maandelijks aangepast.

Monitor

De ACM heeft in haar onderzoek standaardproducten meegenomen voor de korte termijn handel (day-ahead) en de termijnmarkt (maand, kwartaal, jaar) in de laatste 3 jaar in Nederland en in vijf Europese landen, te weten Nederland, Duitsland en Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.  

Op de Nederlandse markt zijn de hoogste prijzen genoteerd in september 2022, met kwartaalprijzen rond de 750 euro/MWh en jaar-vooruit ruim 600 euro/MWh. Het jaarproduct is van oktober 2022 naar maart 2023 gedaald van zo’n 400 naar 130 euro/MWh, de day-ahead naar 95-100 euro/MWh. Dat deze noteringen uitzonderlijk hoog waren moge blijken uit de prijsniveau’s van voor juli 2021 toen alle korte en lange termijn standaardproducten onder de 100 euro/MWh lagen.

In de Europese vergelijking valt de prijsconvergentie op tussen Nederland, Duitsland en Frankrijk. Dat zijn landen die hun markten hebben geharmoniseerd door marktkoppeling. De meest recente cijfers voor het maandproduct zijn respectievelijk  107 (NL), 106 (Dui) en 112 (Fr) euro/MWh. Italië (131 euro/MWh) en het Verenigd Koninkrijk (127 euro/MWh) liggen hier ruim boven.

Uitbreiding

Algemeen directeur Hans Grünfeld: “We hebben gezien dat tijdens de energiecrisis van 2022 de energieprijzen niet alleen historisch hoog zijn geweest, maar ook buitengewoon volatiel. Door de onzekerheden op de markt en de risico’s voor marktpartijen werden niet altijd alle termijn producten aangeboden. De marktmonitor laat juist in deze hectische tijden het belang zien van inzicht in de markt en de marktuitkomsten. Wij zouden in dat licht graag zien dat de ACM de monitor niet louter beperkt tot Europese verplichtingen en het verzamelen van data, maar ook daaruit kennis gaat genereren die marktpartijen kan ondersteunen, als het gaat om inkoop van energie en het doen van investeringen. Zo is een vollediger inzicht in de marktontwikkelingen - analoog aan de tot voor kort door TenneT opgestelde annual market update - een nuttige informatiebron voor stakeholders in discussies over huidig en toekomstig beleid. Dit zou ons inziens ook passen in de focus die ACM zelf in 2023 legt op de energiemarkt, met een strenger toezicht op energiebedrijven en de publicatie van meer marktgegevens. Wij gaan hierover graag in gesprek met de toezichthouder en andere marktpartijen. Ook om te verkennen of - en zo ja, hoe - het marktmodel aanpassing behoeft.”

Bron: ACM