Terug naar nieuws

Nieuw PPA aanbod voor groene stroom op land

Aanbod komt ook kleinere zakelijke afnemers tegemoet

Elektriciteit Markt28 maart 2023Jacques van de Worp

Adviseur Stroomkr8 brengt maar liefst 200 GWh aan groene stroom van drie parken op land op de markt via zogenaamde Power Purchase Agreements (PPA) voor zakelijke elektriciteitsgebruikers. Ook de kleinere zakelijke afnemers van elektriciteit komen aan bod door het aanbod desgewenst te splitsen in stukken van 5MWp.

PPA-contracten

Zowel bij energie inkoop als verkoop kan het aantrekkelijk zijn om een zogenaamd Power Purchase Agreement aan te gaan. Voor de kopende partij (vraag) kan het lokaal langjarig (typisch 5-15 jaar) en direct bij de aanbieder energie inkopen, zonder klassieke leverancier, financieel en duurzaam interessant zijn. Een eigenaar van een windpark of zonnepark (aanbod) wil graag zekerheid t.a.v. zijn investering door de verkoop van de opgewekte energie zeker te stellen, maar kent wellicht de juiste wegen of mogelijkheden niet. Ieder bedrijf en iedere afnemer heeft een ander verbruiksprofiel en daarmee een andere behoefte. Met een Power Purchase Agreement is het mogelijk om naast lokaal ook landelijk of pan-Europees energie in te kopen of te verkopen. Zo dong een VEMW consortium afgelopen najaar mee om de wind-op-zee kavel Hollandse Kust West en inmiddels om de kavel IJmuiden Ver. Een PPA biedt de mogelijkheid om een aantoonbare bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en realiseren van additionele duurzame bronnen c.q. productie.

Nieuw aanbod

Adviseur Stroomkr8 werkt voor zowel afnemers als producenten van - duurzame - energie. Via drie parken wordt een Sleeved PPA-aanbod gecreëerd van een kleine 200 GWh aan jaarlijks productievolume. Met als contractvariabelen de gewenste contracttermijn en prijsstructuur. Het park ‘The Dutch’ (Lingewaal, Gelderland) bestaat uit een zonnepark (25 MVA, 50 GWh). Daarnaast worden in Zeeland twee windparken ontwikkeld van in totaal 120 GWh (+/- 18 MW, 60 GWh per park). Windpark Willem-Anna Polder (A58 Kapelle, Zeeland) is een park waar 10 windturbines met een verwachte parkproductie van 55 – 60 GWh vervangen gaan worden door 4 grotere turbines. Daarnaast ontwikkelen Camperwind en energiecoöperatie Zeeuwind (Noord-Beveland, Zeeland) het windpark Oostzeedijk. Dit nieuwe windpark vervangt de bestaande windturbines van windpark Kats II door drie nieuwe Nordex windturbines met meer dan een verdubbeling van de huidige productie (60 – 65 GWh). Dat verduurzaming verder kan gaan dan louter de opgewekte elektriciteit blijkt uit de lokale investering van een deel van de opbrengsten van het windpark en een duurzame koppeling met buurman The Kingfish Company.

Voor alle projecten wordt zowel een vaste prijs over diverse periodes als een “collar” structuur uitgevraagd, waarbij afnemers een “cap / floor” aan kunnen bieden.

Om ook kleinere grootverbruikers de mogelijkheid te bieden om hun elektriciteitsafname te kunnen verduurzamen heeft Stroomkr8 besloten het aanbod te splitsen in stukken van 5MWp. De projecten zijn hier terug te vinden.