Terug naar nieuws

Bedrijfsleven bezorgd over “water en bodem sturend”

Drinkwater Lozing en onttrekking Besparing24 maart 2023Roy Tummers

Op 25 november 2022 heeft het kabinet in een brief aangekondigd dat water en bodem sturend moeten worden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Op 25 november 2022 heeft het kabinet in een brief aangekondigd dat water en bodem sturend moeten worden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daartoe zijn keuzes gemaakt die richting geven voor de komende decennia. VNO-NCW, MKB en VEMW vinden het goed dat water en bodem een meer sturende rol krijgen maar het kabinet gaat voorbij aan de mogelijk schadelijke gevolgen van een aantal gemaakte keuzes. Op maandag 27 maart houdt de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een notaoverleg over “water en bodem sturend”.

In de aanloop naar dit overleg vragen de organisaties aandacht voor de problemen die zij zien opdoemen voor waterafhankelijke bedrijven. De organisaties kunnen zich vinden in de ambities met betrekking tot drinkwaterbesparing maar missen de noodzakelijke maatwerkaanpak waar het gaat om de realisatie. In grote delen van het land staat de drinkwatervoorziening aan bedrijven onder druk. Daarom moet het kabinet maximaal druk uitoefenen op provincies om ervoor te zorgen dat drinkwaterwinningen snel kunnen worden uitgebreid.  Verder hebben de organisaties grote zorgen over het aangepaste en onrealistische beleid met betrekking tot de lozing van koelwater.

De volledige reactie is te vinden in de brief van de belangenorganisaties.

Bron: VNO-NCW, MKB en VEMW