Terug naar nieuws

Onderzoek ACM naar groen gas invoedingskosten en verrekening in transporttarieven

Bijmengverplichting vanaf 2025 prikkel voor investeringen

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven23 maart 2023Jacques van de Worp

Waar nu nog zo'n 0,25 mrd m3 groen gas wordt geproduceerd, moet dat in 2030 volgens het Klimaatakkoord gegroeid zijn naar zo'n 2 mrd m3. Om deze forse opgave te kunnen realiseren stelt het kabinet een bijmengverplichting in vanaf 2025. Toezichthouder ACM gaat onderzoeken welke kosten gasnetbeheerders hiervoor moeten maken en hoe zij deze kosten vergoed kunnen krijgen via hun transporttarieven. Duidelijkheid in deze is van belang om tijdig tot investeringen te komen die nodig zijn om groen gas op grotere schaal in te kunnen voeden. Dit is de belangrijkste uitkomst van een marktscan over groen gas die de ACM heeft uitgevoerd.

Groen gas

Groen gas kan als klimaat neutraal alternatief voor aardgas een uitkomst bieden bij het verduurzamen van de gasvoorziening. Het wordt geproduceerd door het vergisten van biomassa en kan – na de nodige behandelingen – via bestaande openbare gasnetten worden getransporteerd. Productie van groen gas kan op veel verschillende locaties plaatsvinden. Dit is een groot verschil met aardgas dat op enkele vaste punten wordt gewonnen, of op centrale punten ons land binnen komt, en van daaruit wordt getransporteerd. Dit betekent dat netbeheerders ook op verschillende locaties hun net moeten uitbreiden om de toename aan groen gas in te kunnen voeden. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de locaties waar groen gas geproduceerd en ingevoed zal worden, zodat netbeheerders tijdig investeringen in het gasnet kunnen doen. De toezichthouder vindt het belangrijk dat het ministerie van EZK in overleg met gemeenten en provincies gebieden aanwijst waar producenten van groen gas zich kunnen vestigen.

Kosten en tarieven

Om ervoor te zorgen dat netbeheerders ook voldoende financiële ruimte hebben om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen, gaat de ACM onderzoeken hoe de noodzakelijke en doelmatige kosten van netbeheerders verwerkt kunnen worden in de tarieven. De ACM verwacht in 2027 een nieuwe methode in te voeren waarmee de vergoeding van de kosten van netbeheerders wordt bepaald. De netbeheerders zullen vóór die tijd moeten aangeven welke belemmeringen zij zien bij het investeren.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "Bedrijven en instellingen die groen gas willen gebruiken worden al jaren geconfronteerd met een - te - schaars aanbod, ondanks een verdubbeling in de laatste 5 jaar. Gelet op de snel toenemende vraag naar hernieuwbare energie is het belangijk dat de ontwikkeling van groen gas productie wordt gestimuleerd. De bijmengverplichting kan hier een bijdrage aan leveren. Het is ons inziens van belang dat de stimulering aan de bron moet plaatsvinden. Indien uit onderzoek blijkt dat hier sprake is van een onrendabele top om het gas op kwaliteit en druk te brengen voor invoeding in het net, dan is stimulering via een instrument zoals de SDE++ een logische stap. Dit soort kosten horen niet thuis bij het netbeheer, hooguit kosten die gemaakt moeten worden ín het net om het gas van een lager naar een hoger drukniveau te brengen tussen twee netvlakken. Bijvoorbeeld via een zogenaamd boosterstation tussen een regionaal en het landelijke gasnet. Wij vertrouwen erop dat het onderzoek van ACM duidelijk rekening houdt met de rollen en taken van de partijen in deze keten."

Bron: ACM