Terug naar nieuws

Jaarcijfers netwerkbedrijf Gasunie vertekend door onrust energiemarkten

Omkering gasstromen in Europa; investeringen in energietransitie doorgezet

Gassen Netwerken, Markt9 maart 2023Jacques van de Worp

De jaarcijfers van netwerkbedrijf Gasunie over 2022 zijn behoorlijk vertekend door de onrust op de internationale energiemarkten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Russische agressie leidde tot het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas in Europa en een omkering van de richting van de gasstromen op het continent. De investeringen in de energietransitie zijn doorgezet.

Investeringen

Gasunie heeft in 2022 grote inspanningen gedaan om de leveringszekerheid van aardgas te borgen. Bijzonder zijn de snelle realisatie van de nieuwe LNG EemsEnergyTerminal in de Eemshaven en de uitbreiding van de Gate LNG terminal in Rotterdam. Hiermee is de invoercapaciteit voor LNG in Nederland verdubbeld. Gasunie heeft een aantal grote energietransitie projecten door weten te zetten, zoals de aanleg van WarmtelinQ (warmtenet in Zuid-Holland), een verdere ontwikkeling van het project Porthos (offshore CO2-opslag) en de aankondiging van de start van de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk. Voor de komende jaren verwacht Gasunie een investeringsniveau van ten minste 400 - 700 mln euro per jaar, hetgeen kan oplopen tot een totaal portfolio van 8,5 mrd euro in 2030.

Teleurstellend was de forse vertraging in de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek om hoogcalorisch gas af te wobben tot pseudo-Groningengas. Volgens de laatste planning moet de installatie nu vanaf oktober 2023 (start nieuwe gasjaar) volledig operationeel zijn. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in juli 2022 maakte Gasunie al bekend de boekwaarde van het 9 procent aandeel in Nord Stream te verlagen van 508 naar 240 mln euro. Per ultimo 2022 is het belang in Nord Stream op 0 euro gesteld. 

Hogere omzet en lagere tarieven

Het wegvallen van het Russische gasaanbod zorgde voor een omkering van de gasstromen door Europa. Het gas stroomde voorheen vooral van oost naar west, nu van west naar oost richting Duitsland en verder richting Centraal en Oost Europa. De omkering van de gasstromen leidde tot veel extra vraag van klanten naar transportcapaciteit in het Gasunie-netwerk in Nederland en Duitsland, waardoor de omzet steeg met 872 mln euro naar 2.258 mln euro. Daar staat tegenover dat de energieprijzen voor transport en kwaliteitsconversie fors hoger waren. In 2022 bijna 300 mln euro hoger dan in 2021, waardoor het resultaat na belastingen uitkomt op 555 mln euro (311 mln euro in 2021). De extra omzet in 2022 is voor ruim 85 procent gerealiseerd in het gereguleerde domein, onder toezicht van de ACM (Nl) en BNetzA (Dui). Een groot deel hiervan zal via een tariefdaling worden teruggegeven aan de gebruikers van de gereguleerde gastransportnetwerken van Gasunie. 

Bron: Gasunie