Terug naar nieuws

Watertarieven 2023 in beeld

Afvalwater Drinkwater Grondwater 30 januari 2023Roy Tummers

Afvalwaterzuivering: gemiddeld tarief stijgt flink, vrijwel alle waterschappen duurder

Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen daarvoor in 2023 gemiddeld aanzienlijk meer dan in 2022. Het gemiddelde tarief bedraagt in 2023 € 67,48 per vervuilingseenheid; een stijging van bijna 9%. Met uitzondering van Wetterskip Fryslan, waar sprake is van een verlaging van het tarief van 5%, verhogen alle waterschappen hun tarief. Het hoogheemraadschap Delfland verlaagde het tarief in 2022 nog met ruim 10%. In 2023 verhoogt Delfland het tarief met ruim 18%. Twee waterschappen verhogen hun tarief met meer dan 20%: Waterschap Limburg voert een stijging door ruim van 21% en Schieland en Krimpenerwaard kent een stijging van maar liefst 29%. Bij dergelijke prijsstijgingen kan het voor lozende bedrijven interessant zijn om te bezien of zelf zuiveren voordeliger is. Er bestaan grote verschillen tussen de tarieven van de waterschappen. Het tarief dat Delfland, nog steeds veruit het duurste waterschap, hanteert (€ 98,92) is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan het tarief van Waterschap AA en Maas (€ 52,08) dat opnieuw als goedkoopste schap uit de bus komt.

Drinkwater: ongekend forse stijging tarieven

Alle drinkwaterbedrijven in Nederland verhogen het tarief voor grootgebruikers in 2023. Hierover heeft VEMW reeds eerder een nieuwsbericht gepubliceerd. Er is sprake van een ongekend forse stijging. Vorig jaar steeg het gemiddelde tarief met 4,7%. Nu is dat maar liefs 21%. Eerder werd al bekend dat ook huishoudens aanzienlijk meer voor hun drinkwater gaan betalen. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2023 enkele tientallen euro’s meer voor drinkwater, soms zelfs zo’n 50 euro.

Grondwater: verdubbeling tarief in Noord-Brabant

Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. Het tarief van deze provinciale grondwaterheffing blijft in 2023 in tien provincies gelijk aan het tarief dat in 2022 werd gehanteerd. In Limburg stijgt het tarief met 4% terwijl in Noord-Brabant sprake is van een verdubbeling van het tarief (+100%). Doordat de grote industriële onttrekkers en de drinkwaterbedrijven in Brabant deze hogere heffing gaan betalen, komt er € 15,2 miljoen extra beschikbaar. Dit is volgens de provincie nodig voor de aanpak van verdroging, zoals beekherstel en het versterken van natte natuur in Brabant.