Terug naar nieuws

Gasunie zet verder in op ondergrondse waterstof opslag

Opslag belangrijk onderdeel waterstofvoorziening, - markt en systeemintegratie

Waterstof Markt18 januari 2023Jacques van de Worp

Gasunie zet met een deelname aan het H2CAST pilot project in Duitsland (Niedersachsen) verder in op de opslag van waterstof in cavernes. In 2019 startte Gasunie al het demonstratieproject HyStock (Zuidwending bij Veendam), in een voormalige zoutcaverne van Nobian. Ondergrondse waterstofopslag is een belangrijk onderdeel van een waterstofvoorziening die momenteel ontwikkeld wordt en is van belang voor systeemintegratie.

H2CAST

Gasunie wordt partner in het H2CAST-pilotproject (H2 CAvern Storage Transition) voor waterstofopslag in de zogenaamde Etzel-cavernes in de Duitse deelstaat Niedersachsen. Met H2CAST willen Storag Etzel en Gasunie met projectpartners grootschalige opslag van waterstof mogelijk maken in de zoutcavernes bij Etzel. De eerste stap is een pilotproject, waarbij twee van de bestaande zoutcavernes geschikt gemaakt worden voor de opslag van waterstof. Gasunie zal daarbij de twee waterstofcavernes via een bovengrondse installatie met elkaar verbinden. Naar verwachting loopt het pilotproject tot 2026. De locatie van de opslagcavernes is strategisch gelegen door de perfecte verbinding met de Nederlandse en Duitse waterstofmarkt, nabij het toekomstige waterstofnetwerk HyPerLink van Gasunie en de Energy Hub Wilhemshaven.

HyStock

In 2019 realiseerde Gasunie al een 1 MW elektrolyseproject, waarmee waterstof wordt geproduceerd t.b.v. het demonstratieproject 'HyStock' in Veendam, de eerste grootschalige ondergrondse opslag van waterstof in Nederland. De waterstof wordt daar in een voormalige zoutcaverne van Nobian ondergronds opgeslagen, waarbij de ervaringen worden gebruikt voor een verdere uitrol, als onderdeel van de zogenaamde waterstof backbone die wordt ontwikkeld door Gasunie-dochter HyNetworkServices (HNS).

Energietransitie

Waterstof wordt in de industrie nu al op grote schaal gebruikt als grondstof en brandstof, onder meer in raffinaderijen, de (petro)chemie en de staalindustrie. In het kader van de energietransitie wordt grijze waterstof uit fossiele brandstoffen zoals aardgas vervangen door koolstofarme (blauwe) en -vrije (groene) waterstof. Die waterstof zal worden getransporteerd door bestaande aardgasinfrastructuur geschikt te maken voor waterstof. De fysieke opslag van waterstof is een belangrijk onderdeel van de voorziening zelf, de systeemintegratie met elektriciteit en de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt.

Bron: Gasunie