Terug naar nieuws

Kabinet stelt streefdoel waterstof elektrolysecapaciteit op 8 GW in 2032

Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, Markt23 december 2022Jacques van de Worp

Het Kabinet stelt het streefdoel voor de waterstof electrolysecapaceit in 2032 op 8 GW. Eerder was het doel 3-4 GW in 2030. Of het doel ook wordt gerealiseerd hangt onder meer af van de snelheid van ontwikkeling van windparken op zee. Dat is de uitkomst van een Tweede Kamer debat dinsdag jl. en donderdag aangenomen moties.

Streven

De forse verhoging van het waterstof electrolysedoel stond ter discussie omdat de omzetting van groene electriciteit naar waterstof ten koste zou kunnen gaan van de directe elektrificatie van onder meer de industrie, huishoudens en het vervoer. Aan die zorg is tegemoet gekomen door - in lijn met een motie van VVD en D66 - te kiezen voor een streefdoel in plaats van een resultaatsverplichting, en dat doel op 2032 te zetten i.p.v. 2030 wanneer het Klimaatakkoord afloopt. Wel moet in 2030 zoveel mogelijk capaciteit al gerealiseerd zijn.

Derdentoegang

De Kamer stemde ook in met een voorstel (VVD en D66) voor een programmatische aanpak voor de opschaling van de electrolysecapaciteit met onder meer afspraken over het aanwijzen van productielocaties voor electrolysers. Dankzij een aangenomen voorstel van het CDA gaat het kabinet werken aan de verankering van de zogenaamde derdentoegang tot de waterstofvoorziening. Dat is van belang voor - versnelling van - de ontwikkeling van een waterstofmarkt en de rechtsbescherming van gebruikers van die voorziening, waaronder aangeslotenen uit de industrie die waterstof (gaan) gebruiken als grondstof en als brandstof voor ondervuring.