Terug naar nieuws

Oproep deelname aan VEMW PPA Consortium

Klimaat Levering22 december 2022Thessa de Ridder

Het afgelopen jaar heeft VEMW het VEMW Wind Consortium (VWC) opgericht om de inkoopkracht van duurzaam opgewekte energie te bundelen en daarmee een ontwikkelaar een voorsprong te geven in zijn tenderproces. Het VWC heeft samen met SSE/Brookfield geparticipeerd in het tenderproces voor het windpark Hollandse Kust West. Er is veel kennis en ervaring opgedaan, die inzetbaar is voor toekomstige tenders of andere samenwerkingsvormen voor leden van VEMW met als doel om hernieuwbare elektriciteit te contracteren. De deelnemers aan dit consortium kijken met veel vertrouwen vooruit naar deelname in het VWC voor de tenders die op stapel staan. De nieuwe kansen dienen zich intussen alweer aan met het windpark IJmuiden Ver*. 

Om het inkoopvolume verder te vergroten en de industrie de kans te bieden bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie (en integratie), bieden wij u de gelegenheid deel te nemen aan een nieuw, tweede VEMW PPA Consortium. Wij nodigen u daarom graag uit voor een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op het windpark IJmuiden Ver, Power Purchase Agreements, mededinging, GVO’s, deelname en planning. De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 januari om 15:00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we nog laten weten of de bijeenkomst fysiek in Woerden en/of digitaal plaatsvindt. 

Aanmelden

Deelname aan deze online informatiebijeenkomst is gratis, vrijblijvend en exclusief voor leden van VEMW.

U kunt zich hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst. 

Voor meer informatie kunt contact op met Eric Picard, ep@vemw.nl of 0348-484 350. 

 

 

* Op de Noordzee wordt eind volgend jaar gestart met de tender windpark IJmuiden Ver. Het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt 62 km uit de westkust van Nederland. In dit windenergiegebied zijn zes kavels aangewezen: I, II, III, IV, V en VI. Voor de vergunningen voor de ontwikkeling van dit windenergiegebied schrijft de Nederlandse overheid twee tenderprocedures uit: kavels I-IV in 2023 en kavels V en VI in 2025. In het windenergiegebied wordt ongeveer 6 GW aan windvermogen geïnstalleerd (per kavel 1 GW). De tender wordt eind 2023 door de overheid gestart; ontwikkelaars van windparken kunnen dan hun bod doen.