Terug naar nieuws

EU energieministers bereiken compromis over gasmarkt correctie mechanisme

Gassen Markt20 december 2022Jacques van de Worp

Ondanks het feit dat Nederland en Duitsland geen voorstander waren van het invoeren van een prijsplafond voor gas hebben de EU energieministers toch ingestemd met een compromisvoorstel. Een 'marktcorrectiemechanisme' moet 15 februari 2023 ingaan en in werking treden als de gasprijs boven 180 euro/MWh uitkomt.

Compromis

In plaats van een vast prijsplafond hebben de energieministers gekozen voor een compromis. Komt de gasprijs op drie achtereenvolgende werkdagen boven 180 euro/MWh, dan mogen lidstaten niet meer dan 35 euro/MWh bieden over de gemiddelde prijs. De piekprijs (26 augustus 2022) tot nu toe was zo'n 350 euro/MWh. De ministers beogen met de maatregel te voorkomen dat de lidstaten tegen elkaar gaan opbieden om toch maar in gas te kunnen voorzien.  

Zorgelijk

Hans Grünfeld, Algemeen directeur van VEMW: “Met de voorgestelde limitering op hoge gasprijzen grijpt de EU fors in op de marktwerking. De voorgestelde prijzen zijn eerder dit jaar al bereikt en daarmee is het niet ondenkbaar dat dit opnieuw zal gebeuren. Marktanalisten hebben al eerder aangegeven dat ingrijpen met prijsplafonds e.d. de markt verstoren maar de veiligheid niet vergroten. Met het ingrijpen op de markt is het niet onrealistisch dat LNG-stromen afbuigen naar markten waar partijen bereid zijn meer te bieden, zoals in Azië. Het is zorgelijk dat de prijsvorming op de aardgasmarkt gebruikt wordt om Europees-politieke patstellingen te doorbreken.”

De Europese handelsorganisatie EFET heeft een intressant paper opgeschreven met haar zorgen over het Market Correction Mechansm