Terug naar nieuws

Waterstofcertificering cruciaal ontwikkeling in waterstofmarkt

VEMW publiceert position paper waterstofcertificering

Waterstof Markt13 december 2022Matthieu van den Beld

Het kabinet en de Europese Commissie beogen grote stappen te zetten in de verduurzaming van Nederland en Europa d.m.v. waterstof. Zij willen dit invullen met doelstellingen voor verbruik van groene waterstof en stimulering van productie. Om een liquide waterstofmarkt te realiseren dienen echter verscheidene barrières weggenomen te worden, zoals benoemd in de routekaart waterstof. Voor de producenten en verbruikers van waterstof is het van belang dat zij zowel aan de doelen kunnen voldoen als dat zij de meerwaarde van CO2-vrije waterstof te gelde kunnen maken. Hiervoor is een certificeringssysteem cruciaal en daarom heeft VEMW een position paper geschreven waterstofcertificering waarin de industrie haar visie op waterstofcertificering uiteenzet.

Vormgeving certificeringssysteem

In het paper doet VEMW enkele aanbevelingen betreft de vormgeving van het certificeringsysteem. Voor verbruikers is het van belang dat een certificeringssysteem betrouwbaar, transparant, doelmatig en kostenefficiënt is. VEMW wil dit inpassen door middel van een systeem op basis van Garanties van Oorsprong (GO) voor de waterstof in de backbone. Deze GO’s moeten van toepassing zijn op de gehele Europese markt inclusief de import. Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “Voor waterstof is het wenselijk dat er een kleurloze markt ontstaat. Dit moet leiden tot een liquide markt die tot efficiënte prijzen komt. Certificaten zijn de beste manier om de meerwaarde van CO2-vrije waterstof te gelde te maken. Dit hebben we ook gezien bij elektriciteit.”

Doelstellingen voor de industrie

Voor de industrie is het ook van belang dat deze certificaten van meerwaarde kunnen zijn voor het product dat zij leveren. Wanneer certificaten gebaseerd zijn op de CO2 emissies dan kan de industrie de CO2 uitstoot aantonen die gepaard gaat bij het productieproces en kunnen zij transparanter zijn naar hun klanten en de beoogde verduurzamingsdoelstellingen halen. Dit gaat bij voorkeur gepaard met een full-disclosure systeem dat gekoppeld is met andere certificeringsschema’s, zoals de Hernieuwbare Brandstof Eenheden. Hans Grünfeld vervolgt: “Het moet voor de industrie duidelijk worden hoe zij kunnen voldoen aan de verplichtte afname van duurzame waterstof die de minister heeft aangekondigd. Deze certificaten kunnen het mogelijk maken dat partijen de benodigde verduurzaming kunnen bewijzen en tegelijkertijd de ontwikkeling van elektrolysecapaciteit stimuleren.”