Terug naar nieuws

Voorstel voor cap op de aardgasprijs van Europese Commissie met onwenselijke gevolgen

Gassen Prijzen en tarieven23 november 2022Matthieu van den Beld

De Europese commissie publiceerde gisteren een voorstel voor een cap op de aardgasprijs op het TTF. Het voorstel, gepubliceerd in de vorm van een council regulation, moet er toe leiden dat gas niet meer verkocht zal worden voor de hoge prijzen van afgelopen September. Op het TTF werden toen piekprijzen van 349 Euro/MWh bereikt.

Het voorstel, dat moet ingaan op 1 januari 2023, maximeert de prijs in twee gevallen. 1) Wanneer de front-month TTF derivaten voor twee weken voor meer dan 275 Euro verkocht worden. 2) Wanneer de TTF Europese Gas Spot Index, zoals gepubliceerd op de EEX, meer dan 58 euro hoger ligt dan de referentieprijs van de afgelopen tien dagen. In het geval dat het correctiemechanisme ingaat zal de prijs gemaximeerd worden op 275 Euro. Ervan uitgaande dat de Europese Commissie dit per MWh wil invoeren zal dit van grote invloed zijn op de marktwerking binnen Europa.

Hans Grünfeld, Algemeen directeur van VEMW: “Met de voorgestelde cap op de gasprijs op het TTF grijpt de Europese Commissie fors in op de marktwerking. De voorgestelde prijzen zijn eerder dit jaar al bereikt en daarmee is het niet ondenkbaar dat dit opnieuw zal gebeuren. Deze cap levert veel onbeantwoorde vragen op voor VEMW, waaronder: wat is de basis voor het gekozen plafondbedrag? Wie schakelt af als de cap gehaald wordt en de vraag het aanbod overtreft? Wie bepaalt wie op deze momenten gas krijgt en wie niet? Ook op de LNG markt zal dit tot onwenselijke situaties kunnen leiden. Wanneer de cap gehaald wordt en men in Azië bereid is meer te betalen kan dit er voor zorgen dat LNG naar Azië gaat in plaats van Europa ondanks dat burgers en bedrijven bereid zijn hier voor te betalen. Dit is een hoogst onwenselijke situatie die voorkomen moet worden. Het lijkt dat dit voorstel een poging is om de patstelling weg te nemen die is ontstaan tussen de partijen die voor en tegen een prijsplafond op de gasmarkt zijn om beide zorgen te adresseren. Desondanks is het een zorgelijke situatie dat de prijsvorming op de aardgasmarkt gebruikt wordt om de politieke patstellingen te doorbreken.”