Terug naar nieuws

Regering zet in op Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

Klimaat Besparing, Emissie10 november 2022Jacques van de Worp

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie opzetten om de transitie naar een koolstofarme industrie te coördineren en structureren. Hoewel de industrie de afgesproken klimaatdoelen voor 2030 volgens het KEV2022 nog wel in beeld heeft is een versnelling van de uitvoering noodzakelijk. En daarvoor staan niet alleen bedrijven aan de lat, maar ook de verschillende overheden en netbeheerders om onder meer tijdig infrastructuur aan te leggen en vergunningsaanvragen te beoordelen. Het programma moet volgens minister Adriaansens (EZK) in februari 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden gaan worden. 

Kamerdebat

Minister Adriaansens van EZK gaf in een debat met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer over de verduurzaming van de industrie aan, dat de industrie in de visie van de overheid een essentiële rol speelt. Onder meer in het verdienvermogen en de strategische onafhankelijkheid van Nederland. Daarbij vraagt de overheid veel van de industrie om te verduurzamen en deze verduurzaming te versnellen. Met de wortel (subsidie- en fiscale instrumenten) en de stok (belastingen en heffingen). En, de industrie kan het niet alleen. In de huidige fase van het transitieproces wordt pijnlijk duidelijk dat onder meer de energie-infrastructuur, de hernieuwbare energieproductie en de vergunningverlening voor projecten ernstig knellen om verduurzamingspotentieel te kunnen realiseren. Minister voor Klimaat en Energie Jetten haalde de publicatie van de Klimaat en Energie Verkenning KEV2022 aan, waaruit blijkt dat de industrie de afgesproken klimaatdoelen voor 2030 nog wel in beeld heeft, maar dat een versnelling van de uitvoering noodzakelijk is. Het ministerie wil daartoe een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie opzetten om de transitie te coördineren en structureren. Verschillende kamerleden, waaronder Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA) droegen aanbevelingen aan om alvast concrete stappen - gericht op uitvoering - te kunnen nemen. 

Transitie

Ondertussen is de energie- en grondstoffentransitie in de industrie allang begonnen. De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Van de grootste waterstoffabriek van Europa tot duurzame productie van bakstenen. Op alle fronten wordt samen met overheden en kennisinstellingen hard gewerkt aan een nieuwe groene toekomst. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt heeft de Nederlandse industrie tijdens COP27 In Egypte een nieuw inspiratiemagazine uitgebracht met interviews met tal van betrokkenen. Het magazine bouwt hierbij voort op de nieuwe website industrieaanbodaannederland.nl, die afgelopen zomer is gelanceerd om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Ter inspiratie en gericht op een bredere uitvoering binnen en buiten de sector.

Overhandiging Magazine