Terug naar nieuws

Vitens start pilot voor drinkwater uit de IJssel

Drinkwater Kwaliteit26 oktober 2022Roy Tummers

Drinkwaterbedrijf Vitens gaat onderzoeken hoe het water uit de rivier de IJssel kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf gaat samen met het Enschedese bedrijf NX Filtration een proef doen om het rivierwater te zuiveren met een door dit bedrijf ontwikkelde technologie. Rivierwater zou in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor grondwater: de bron die Vitens sinds jaar en dag gebruikt door de drinkwaterproductie.

Leveringszekerheid in gevaar

In een ‘noodkreet’ schreef Vitens eind 2021 dat de leveringszekerheid van leidingwater in gevaar is. Op piekmomenten worden noodgedwongen limieten overschreden in de winvergunningen. De vraag stijgt volgens Vitens harder dan het regionale watersysteem aan kan. Het bedrijf heeft veel moeite om aan de toenemende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen en neemt daardoor nu in Twente al geen nieuwe zakelijke klanten meer aan. Ook uitbreiding van bestaande contracten is niet mogelijk. Vitens kijkt naar alternatieve bronnen maar wil ook en allereerst de grondwaterwinning op de locatie Hammerflier verdrievoudigen. Dat blijft volgens het drinkwaterbedrijf nodig.

Directe nanofiltratie-technologie

NX Filtration zegt de benodigde (drinkwater)kwaliteit te kunnen leveren met zijn directe nanofiltratie-technologie. Daarmee worden in één stap microverontreinigingen (waaronder geneesmiddelen, medicijnen, PFAS en insecticiden), kleur- en selectieve zouten, bacteriën, virussen en nanoplastics uit het water verwijderd. NX Filtration gebruikte de techniek al in grote projecten in landen als Indonesië, Zweden en Canada. Vitens heeft al enkele kleinschalige tests gedaan met de directe nanofiltratie-membranen; deze worden nu verder uitgebouwd.

De pilot vindt plaats op de locatie van de voormalige IJsselcentrale in Zwolle, een elektriciteitscentrale aan de IJssel, en duurt in principe twee jaar. In die periode moet ook duidelijk worden of de IJssel - ook in tijden van droogte - voldoende water bevat om als drinkwaterbron te kunnen dienen. Daarover staat Vitens in nauw contact met de provincie.