Terug naar nieuws

Uitstel Omgevingswet dreigt opnieuw

Zoetwater Wet- en regelgeving13 oktober 2022Roy Tummers

De Omgevingswet dreigt voor de zoveelste keer uitgesteld te worden. Het ICT-adviescollege van de Eerste en Tweede Kamer zegt dat ICT-systeem achter de wet nog "forse beperkingen" kent. Dat brengt risico's met zich mee.

De Eerste Kamer moet begin november besluiten over de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het advies van het Adviescollege ICT-toetsing speelt daarbij een belangrijke rol en dat advies bevat harde kritiek. Dat zou voor de senatoren aanleiding kunnen zijn om invoering van de wet opnieuw uit te stellen. De Senaat ontvangt het advies naar verwachting op 10 oktober.

Nieuw stelsel omgevingsrecht

De Omgevingswet is eerder al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Met de nieuwe wet wil de overheid diverse regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. Het gaat om een majeure wijziging die de wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent een transitie van 26 verschillende wetten naar één wet, van zestig AMvB’s naar vier en van 75 ministeriële regelingen naar één Omgevingsregeling.

Geschiedenis van uitstel

De invoering van de wet kent een lange geschiedenis van uitstel. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Omgevingswet al op 22 maart 2016 aanvaard. In oktober 2017 werd de geplande datum voor inwerkingtreding van 1 juli 2019 uitgesteld naar 1 januari 2021, maar mede vanwege de coronacrisis in 2020 werd deze opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2022. Op 27 mei 2021 maakte de rijksoverheid bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 juli 2022 werd. Ook die datum werd niet gehaald: in februari maakte minister Hugo de Jonge bekend de nieuwe wet op 1 januari 2023 te willen invoeren. Als de Eerste Kamer het advies van het Adviescollege ICT-toetsing volgt, zou dat zomaar 1 januari 2025 kunnen worden.

Bron: WaterForum