Terug naar nieuws

Nettarieven 2023 hoger door netverzwaringen en compensatie netverliezen

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven11 oktober 2022Matthieu van den Beld

De onafhankelijke toezichthouder ACM heeft de tarievenvoorstellen van de verschillende netbeheerders gepubliceerd. Hieruit blijken stijgingen van 29 tot wel 84 procent. Voor de elektriciteitsnetten worden deze stijgingen veroorzaakt door de uitbreiding van infrastructuur en het verdisconteren in de tarieven van inkoopkosten voor energie en vermogen. 

Tariefstijging TenneT

De elektriciteitsnettarieven stijgen in 2023 fors. Voor TenneT is een stijging van 51 procent voorzien voor HS, en zelfs 84 procent voor EHS. De tariefstijgingen voor TenneT liggen in lijn met de eerder door TenneT geschatte tariefontwikkeling en komt dus niet als verrassing. Door regionale netbeheerders is geen vergelijkbare prognose gedeeld.
Met deze tariefstijging verdisconteert TenneT voor het eerst kosten van het net op zee fase II in de nettarieven. In 2023 omvat dit nog 70 miljoen euro als deel van de totale toegestane inkomsten van 1,29 miljard euro. Naar verwachting zal het aandeel van wind op zee fase II in de totale toegestane inkomsten in 2024 een ordergrootte hoger zijn. 

Inkoopkosten energie en vermogen

Netbeheerders moeten energie inkopen om de administratieve en fysieke netverliezen te compenseren. Bij transport van elektriciteit en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning gaat namelijk veel energie verloren. Netbeheerders moeten de energie die tijdens het transport verloren gaat extra inkopen onder de post 'inkoop energie en vermogen.' Normaal gesproken worden deze kosten voor de regionaal netbeheerders met een vertraging van twee jaar in de tarieven verdisconteerd. Door de huidige, uitzonderlijk hoge prijs van energie, heeft de ACM netbeheerders toegestaan een voorschot op deze tariefinkomsten te ontvangen. Kosten die normaliter pas in 2024 in de nettarieven zouden worden verdisconteerd, vormen dus deel van de tariefstijging in 2023. Vooralsnog blijft onduidelijk in welke mate de gestegen inkoopkosten bijdragen aan de voorgestelde tariefstijgingen.

Verwachte toekomstige tariefontwikkeling

Het codewijzigingsbesluit congestiemanagement treedt in werking per 25 november 2022 en zal tot grootschalige toepassing van congestiemanagement leiden. Dit betekent zowel extra kosten als het faciliteren van meer transport waarover deze kosten kunnen worden verdeeld.

Een handig overzicht van de voorgestelde nettarieven is te vinden in de VEMW kennisbank.