Terug naar nieuws

Adviescommissie wil omslag in Brabantse grondwaterbeheer

Grondwater Prijzen en tarieven, Besparing19 september 2022Roy Tummers

Voor een droogterobuust (grond)watersysteem en watergebruik in Noord Brabant in 2040 dient er meer (grond)water beschikbaar te zijn. Dat betekent dat de grondwaterstanden in de gehele provincie structureel moeten worden verhoogd. Daarvoor is nodig dat er meer water wordt vasthouden, er tot wel 100 miljoen m3 per jaar minder grondwater wordt onttrokken en er 100 tot 150 miljoen m3 per jaar meer wordt geïnfiltreerd. Dit stelt de adviescommissie Droogte in haar eindrapport “Zonder water geen later”. Het rapport is opgesteld op verzoek van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG).

Innovatieagenda

Een droogte-robuust (grond)watersysteem is van belang voor de vitaliteit van de natuur en de toekomstbestendigheid van de industrie, landbouw en de (stedelijke) samenleving, aldus de commissie. Zij geeft aan dat de maatregelen die nodig zijn vragen om waterbesparing en meer circulair watergebruik door alle sectoren die aanspraak maken op, dan wel afhankelijk zijn van (grond)water. Door de verminderde waterbeschikbaarheid moeten bedrijven die water onttrekken (industrie en landbouw) de mogelijkheden om water te hergebruiken sterk vergroten. De commissie pleit daarom voor een innovatieagenda die verdergaat dan de huidige inzet op waterbesparing. Met deze agenda moet de industrie komen tot tenminste 10M extra besparing op jaarbasis, te realiseren samen met andere watergebruikers in de omgeving en de drinkwaterbedrijven.

Stevige prijsprikkel

Het drinkwatergebruik moet worden gereduceerd. Daarvoor is volgens de commissie een stevige prijsprikkel voor grootverbruikers en consumenten nodig. Voor grootverbruikers in de provincie wordt een substantieel hoger basistarief voorgesteld voor leidingwater, dat stijgt naarmate er meer wordt verbruikt. Voor consumenten geldt inzet op een gestaffeld tarief, waarbij een basisverbruik wordt vastgesteld met een basistarief ten behoeve van het voorzien in de essentiële levensbehoeften.

Extra investeringsmiddelen nodig

De omslag naar een droogterobuust (grond)watersysteem in Noord-Brabant vraagt meer investeringsruimte om maatregelen op het vlak van bijvoorbeeld innovatie, verbreding van bronnenstrategie en wijziging in landgebruik te kunnen financieren. Hiertoe zijn zowel landelijk als regionaal deels investeringsmiddelen. Een provinciaal Droogtefonds kan volgens de commissie helpen om de gezamenlijke uitvoeringskracht te vergroten.