Terug naar nieuws

ACM publiceert codewijzigingsbesluit congestiemanagement

Besluit vermindert congestie, maar vraagt veel van afnemers

Elektriciteit Netwerken30 mei 2022Thessa de Ridder

De onafhankelijke toezichthouder ACM heeft op woensdag 25 mei het langverwachte codewijzigingsbesluit congestiemanagement gepubliceerd. Met het codewijzigingsbesluit worden netbeheerders gedwongen minstens enig congestiemanagement uit te voeren voordat zij een verzoek tot transportcapaciteit mogen weigeren. VEMW is verheugd dat er een besluit is, maar ziet enkele bezwaarlijke aspecten en perverse prikkels. Netbeheerders krijgen zes maanden om het besluit te implementeren.

Bescheidenere toepassing CM
In vergelijking met het ontwerpbesluit zijn de financiële grens en technische grens voor het toepassen van congestiemanagement door de ACM aanzienlijk verlaagd. Dit betekent dat er minder grootschalig congestiemanagement zal worden toegepast dan initieel verwacht. Zo is de financiële grens meer dan gehalveerd, van 2,50 euro per MWh naar 1,02 euro per MWh. Wanneer de financiële grens bereikt is, hoeft de netbeheerder geen aanvullend congestiemanagement toe te passen in het congestiegebied. De technische grens is een percentage van de aanwezige transportcapaciteit en kan hoger of lager zijn afhankelijk van de aanwezigheid van regelbaar vermogen. In het ontwerpbesluit werd een netbeheerder nog verplicht transportverzoeken te faciliteren tot 120 – 200 procent van de aanwezige transportcapaciteit. In het definitieve besluit is dit verlaagd tot 110 – 150 procent.

Capaciteitsbeperkingsproduct
Congestiemanagement kan met verschillende congestieproducten worden uitgevoerd. Onder de oude wetgeving was dit enkel mogelijk met een biedladder: meerdere aangeslotenen die elk aanbieden tegen een bepaald bedrag per MWh congestiemanagement uit te voeren. Met het codewijzigingsbesluit wordt hiernaast ook het capaciteitsbeperkingsproduct gecreëerd. Een netbeheerder kan hiervoor bilaterale afspraken maken met één aangeslotene. Dit product moet ertoe leiden dat regionale netbeheerders niet langer worden geconfronteerd met een beperkt aantal deelnemers: ook bij slechts één deelnemer aan congestiemanagement zou uitvoering mogelijk moeten zijn. Indien u zich in een congestiegebied bevindt, kan uw netbeheerder u voor dergelijke gesprekken benaderen.

Perverse prikkels
Het concept ‘natuurlijke groei’ betreft een toename aan de behoefte aan transportvermogen wat een netbeheerder dient te faciliteren en welke hij wettelijk niet mag weigeren. In afwijking van het ontwerpbesluit, heeft de ACM aangegeven dat natuurlijke groei uitsluitend plaatsvindt wanneer “bestaande afnemers in toenemende mate gelijktijdig gebruik maken van het aan hen door de netbeheerder gecontracteerde en beschikbaar gestelde transportvermogen”. Deze wijziging betekent dat een grootverbruiker, indien congestie dreigt, wordt geprikkeld om transportvermogen te contracteren voordat hij het vermogen daadwerkelijk nodig heeft. Daarmee creëert deze interpretatie de perverse prikkel voor grootverbruikers om als reservering transportvermogen vooruit te contracteren.

Een ander zorgpunt is het benutten van GLDPM-prognoses voor het uitvoeren van congestiemanagement. Met name in aansluitingencategorie kleiner dan 20MW zijn deze prognoses op het door de netbeheerder gewenste niveau (per overdrachtspunt) onnauwkeurig. Het definitieve besluit stelt de netbeheerder in staat aangeslotenen te verbieden om af te wijken van de voor hun aansluitingen ingediende GLDPM-prognoses in de ongewenste richting (meer of minder verbruik of meer of minder invoeding).

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW is blij dat het langverwachte codewijzigingsbesluit is gepubliceerd. Het toepassen van congestiemanagement maakt het mogelijk het elektriciteitsnet optimaal te benutten ter overbrugging van een netverzwaring. Het is hoog tijd dat regionale netbeheerders hiermee beginnen. Maar wij zien in het definitieve besluit een aantal problemen die de werking van congestiemanagement belemmert en schijnzekerheid over de fysieke netbelasting accepteert. Gezien de schaarse netcapaciteit en de dringende verduurzamingsopgave, is het van groot belang dat het elektriciteitsnet niet enkel op papier optimaal wordt benut, maar vooral ruimte biedt aan marktpartijen om bij te dragen aan de verduurzaming van energieproductie en -gebruik, en overige economische ontwikkelingen te faciliteren. VEMW zal het besluit verder bestuderen en zich beraden op haar positie.”

VEMW, 30 mei 2022