Terug naar nieuws

Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

Duurzaam ondernemen biedt perspectief energietransitie

Klimaat 18 mei 2022Thessa de Ridder

In de Nederlandse textielsector is een aantal interessante initiatieven gestart om de industrie-, grondstoffen- en energietransitie een impuls te geven. Met aandacht voor de klimaatuitdagingen en vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen in gevalideerde productieketens. Dat bleek tijdens de eerste Inspiratietour in een reeks van vijf, die wederom georganiseerd is door VEMW, RVO en NVDE. Meer informatie is vanaf 25 mei te vinden op het platform Verduurzaming Industrie.

Carbon footprint
De textielsector is, geschat volgens het Europees Parlement, verantwoordelijk voor 10 procent van alle koolstofemissies ter wereld. Dat is meer dan de uitstoot van de internationale luchtvaart en zeescheepvaart samen. Daarnaast legt de sector een beslag op water voor de productie van grondstoffen (vlas, hennep, katoen, e.d.) en de productie van vezels en eindproducten, en ontstaan watervervuiling en afval. De sector moet grote stappen zetten om de Klimaatdoelen te bereiken. Denk aan het hergebruik van grondstoffen (grondstoffentransitie), het sluiten van de keten (industrietransitie), en energiebesparing en CO2-reductie (energietransitie). Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals het voorkomen van kinderarbeid.

Initiatieven
Paula Gerritsen zet in de onderneming Spinning Jenny gerecycleerde textielstoffen om in nieuw te gebruiken vezels waarvan zij garens spint voor nieuwe hoogwaardige toepassing. Dat is van belang omdat de vezelbehoefte jaarlijks met 4 procent stijgt, het verkrijgen van – betaalbare – grondstoffen lastiger is en recycling i.t.t. de staal, blik, papier en glassector nog gering is. Terwijl de gevoeligheid van textiel voor een zekere mate van verstorende stoffen relatief gering is. Spinning Jenny gaat vanaf januari 3 mln kg duurzaam textiel op de markt zetten door de voortbrengingsketen zoveel mogelijk regionaal te houden.

Patrick Welp maakt met het bedrijf Vodde duurzame sokken van in Nederland gerecycled textiel. Hij heeft een keten georganiseerd waarin vanuit de gerecycleerde vezels garens worden geproduceerd voor de productie van onder meer sokken, polo’s, T-shirts en mutsen. Door de schaarste van goede grondstoffen kan het bedrijf concurreren met haar productie vanuit vodden. Het bedrijf gaat onderzoeken in welke mate haar productieketen bijdraagt aan een reductie van de footprint (energie, water, CO2, grondbeslag).

Validatie
Het ondubbelzinnig kunnen aantonen van een duurzaamheidsclaim voor producten is essentieel om de ingezette koers van verduurzaming van productieprocessen en circulariteit verder te kunnen brengen. De textielketen is nu nog gericht op supply chain efficiency, en 80 procent van de consumenten (!) vertrouwen duurzaamheidsclaims van kledingbedrijven niet. Het bedrijf Aware van Koen Warmendam probeert daar verandering in te brengen met een nieuw certificeringssysteem dat onafhankelijk is van fabricatie en validatie. Dat doen zij door inzet van een fysieke tracer die op basis van massabalansen in elke productiestap geverifieerd kan worden in combinatie met publieke blockchain data. Dat levert een digitaal consumer label op, een product paspoort.

Transformatie
De geschetste ontwikkelingen die in Nederland geïnitieerd zijn geven een inspirerende duurzaamheidsimpuls voor de textielsector in Nederland met nieuwe marktmogelijkheden wereldwijd. Deze ontwikkeling komt na een proces van decennia waarbij grote delen van de Nederlandse textielproductie is verdwenen naar lage lonen landen en alleen niche markten overbleven. Uit de gestelde vragen en gegeven antwoorden bleek dat niet alleen de sector zelf maar ook toehoorders uit andere sectoren (kruisbestuiving) mogelijkheden voor verduurzaming ziet.

De informatie over de bijeenkomst van 17 mei kunt u vanaf 25 mei vinden op de site van het Programma Verduurzaming Industrie.

VEMW, 18 mei 2022