Terug naar nieuws

Gasunie start met aanleg van waterstof ready gasleidingen in Emmen

Getec Park Emmen schakelt via hoogcalorisch gas over naar waterstof

Gassen 25 februari 2022Karin Burghouwt

Netwerkbedrijf Gasunie start in Emmen met de aanleg van een nieuwe aardgasleiding die in de toekomst kan worden gebruikt voor het transport van waterstof. De leiding worden gelegd tussen het Getec Park Emmen en het GZI Next terrein. De werkzaamheden moeten eind augustus afgerond zijn.

Omschakeling
Getec Park Emmen is één van de negen grootste industriële locaties in Nederland die wettelijk verplicht zijn om vóór 1 december 2022 om te schakelen van laagcalorisch gas (‘Groningengas’, G-gas) naar hoogcalorisch gas (H-gas) of een duurzaam alternatief. Getec kiest voor hoogcalorisch aardgas, om op termijn over te kunnen schakelen op – groene - waterstof. Omdat het H-gas in samenstelling verschilt van het G-gas, kan dit niet via de bestaande aansluitingen naar de bedrijven worden getransporteerd. Daarom legt Gasunie een nieuwe hoogcalorisch aardgasleiding aan naar GETEC Park Emmen. Om klaar te zijn voor de toekomst legt Gasunie naast deze nieuwe aardgasleiding ook een waterstofleiding aan.

GZI Next
In Emmen wordt sinds 2018 volop gewerkt aan verduurzaming via een groenewaterstofketen: de productie, het transport en de afname van groene waterstof op een voormalige gaszuiveringslocatie van de NAM. Op dit GZI Next terrein komen drie duurzame energiedragers tezamen, te weten zon-PV, groen gas en waterstof.

VEMW, 25 februari 2022