Terug naar nieuws

Virtuele koppeling Nederlandse en Duitse gasmarkt per 1 april 2022 geheel operationeel

Geïntegreerd Duits marktgebied wordt makkelijker toegankelijk

Gassen Netwerken25 januari 2022Thessa de Ridder

De Duitse gas transmissiesysteembeheerders (TSO’s) hebben landelijk gasnetbeheerder GTS laten weten definitief klaar te zijn om het virtuele interconnectiepunt (VIP) voor hoogcalorisch gas te operationaliseren per 1 april 2022. Daarmee is de virtuele koppeling tussen het Nederlandse TTF-marktgebied en het Duitse samengevoegde THE-marktgebied een feit en zijn ze makkelijker toegankelijk voor erkend programmaverantwoordelijken (‘shippers’) die gas transporteren over de landsgrens heen.

Integratie
Sinds 1 oktober 2021 zijn de Duitse interne marktgebieden Gaspool (GPL) en Netconnect Germany (NCG) samengevoegd in één Duits Trading Hub Europe (THE) marktgebied. De twee bestaande virtuele interconnectiepunten voor laagcalorisch gas (VIP-TTF-NCG-L en VIP-TTF-GASPOOL-L) zijn toen samengevoegd tot één nieuw VIP tussen TTF en THE (VIP TTF-THE-L). Onlangs hebben de Duitse TSO’s aan GTS laten weten dat zij definitief klaar zijn om per 1 april 2022 ook operationeel te zijn met het nieuwe VIP voor hoogcalorisch gas. Twee bestaande VIP’s (VIP-TTF-NCG-H en VIP-TTF-GASPOOL-H) met Duitsland zullen dan zijn samengevoegd tot een nieuw VIP TTF-THE-H.

Veilingen
De eerste keer dat VIP TTF-THE-H in een veiling getoond wordt zal de Day Ahead veiling op 31 maart 2022 zijn. Alle eerdere veilingen die effect hebben per 1 april 2022 of later (jaar, kwartaal en maand) zullen uitgevoerd worden op VIP-TTF-NCG-H en VIP-TTF-GASPOOL-H. Deze VIP’s verdwijnen vanaf 1 april 2022 en alle contracten op deze VIP’s zullen verplaatst worden naar het nieuwe VIP TTF-THE-H. Elke individuele shipper krijgt via zijn contractuele contactpersoon bericht over de nieuwe boeking-IDs die het gevolg zijn van de geautomatiseerde verplaatsing.

VEMW, 25 januari 2022