Terug naar nieuws

Deadline boeken gastransportcapaciteit 2022 voor direct aangeslotenen nadert

Na 1 december vervalt recht op ‘aangehouden capaciteit’

Gassen Netwerken26 november 2021Karin Burghouwt

Gasunie Transportservices (GTS) roept direct aangeslotenen op om vóór 1 december a.s. de exitcapaciteit op hun aansluiting op het landelijke gastransportnet te boeken om het recht op de aangehouden capaciteit voor 2022 niet te verliezen.Procedure
GTS houdt de exit capaciteit voor direct aangeslotenen (DA) op het landelijke gastransportnet aan tot 1 december, zoals beschreven in artikel 2.1.2a. van de Transportcode Gas – LNB. Dit houdt in dat GTS tot 1 december 2021 06:00u CET de op een exit punt(en) in 2021 geboekte capaciteit aanhoudt voor 2022. Na 1 december vervalt dit recht op ‘aangehouden capaciteit’ en moet die capaciteit dus door een boeking zijn vastgelegd om er in 2022 gebruik van te kunnen maken.

Landelijk
Om voor de contractperiode, met start op 1 januari 2022, zeker te zijn van de exit capaciteit, dient de capaciteit vóór 1 december 2021 06:00u CET geboekt te zijn bij GTS. In de meeste gevallen zal een direct aangeslotene overigens niet zelf de benodigde capaciteit boeken, maar via zijn gasleverancier. Alleen de direct aangeslotenen die zich als ‘Aangeslotene Met EXitcapaciteit’ (AMEX) hebben geregistreerd bij GTS doen de boeking zelf bij GTS. In beide gevallen is de direct aangeslotene verantwoordelijk voor de boeking. Zaak dus voor de eerstgenoemde categorie om zijn gasleverancier te verzoeken om de benodigde capaciteit voor 1 december 2021 06:00u CET te boeken bij GTS.

Regionaal
Aangeslotenen op een regionaal distributienet, bijvoorbeeld van de RNB-netbeheerders Enexis, Liander of Stedin, zijn indirect aangeslotenen en hoeven geen actie te ondernemen m.b.t. het landelijk gastransport (LNB). Zij volstaan met het vastleggen van de gecontracteerde transportcapaciteit op hun RNB-aansluiting.

VEMW, 26 november 2021