Terug naar nieuws

Nordstream 2 moet voldoen aan Europese regels m.b.t. ontvlechting

Volgens Duitse rechter is er geen sprake van discriminatie

Gassen Netwerken26 augustus 2021Thessa de Ridder

De Nordstream 2 gaspijpleiding onder de Baltische Zee tussen Rusland en Duitsland moet bij aansluiting op het Duitse gasnetwerk voldoen aan de Europese regels voor ontvlechting van de transport- (netbeheer) en leveringsactiviteiten (leverancier) van de eigena(a)r(en), als onderdeel van de Europese toetredingsregels die zijn vastgelegd in de Gasrichtlijn en de Gasverordening. Nordstream 2 wordt volgens een uitspraak van de hogere regionale rechtbank in Düsseldorf niet ontheven van de geldende Europese verplichtingen, die in 2019 zijn aangepast, waardoor er volgens de rechter geen sprake is van discriminatie.

Ontvlechting
In de derde Europese Gasrichtlijn is een belangrijk uitgangspunt vastgelegd, de zogenaamde derdentoegang (‘Third Party Access’). Hiermee wordt beoogd om de concurrentie op de gas- en elektriciteitsmarkt te bevorderen en moet de toegang van derden – afnemers en producenten - tot het net gegarandeerd zijn. Eenieder moet tegen dezelfde, redelijke, voorwaarden toegang hebben tot het systeem. In dacht licht is een belangrijk uitgangspunt de ontvlechting (‘unbundling’) van het netbeheer (transport) en de gasproductie en gaslevering. Het netbeheer is een monopolie met strikte regels om te komen tot een doelmatig kostenniveau, eenduidige aansluitvoorwaarden en leveringszekerheid. De gasproductie en de gaslevering vinden plaats op de gasmarkt, waarbij meerdere aanbieders in concurrentie actief zijn.

Discriminatie
Initiatiefnemer Gazprom van het Nordstream 2 consortium stelt in de beroepszaak dat er sprake is van discriminatie doordat voor de nieuwe gaspijpleiding Nordstream 2 geen ontheffing van de Europese toegangsregels is verleend door de Duitse toezichthouder BundesNetzAgentur (BNA, mei 2020). Regels die aangepast zijn door de Europese Commissie in mei 2019, nadat voor Nordstream 1 (2011) wel een ontheffing is verleend op grond van een classificatie van de pijp als interconnector in plaats van een directe lijn. Nordstream 1 en 2 zijn vergelijkbare projecten in omvang (55 mrd m3) en kosten (investering 11 mrd euro).

Volgens de beheerder van Nordstream 2 doet de zaak overigens niks af aan de voltooiing van het project. De Europese regulering verbiedt de invoeding van het gas, op het moment dat het project gerealiseerd is niet, maar het beheer moet wel anders ingevuld worden, en dat zal volgens Gazprom leiden tot vertraging en hogere kosten.

VEMW, 26 augustus 2021