Terug naar nieuws

Fiscale WBSO-regeling ook tijdens Corona goed gebruikt

Zo’n 20.000 MKB-bedrijven halen 1,2 mrd euro uit regeling

Beleid en toezicht15 juni 2021Thessa de Ridder

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven, meest uit het midden- en kleinbedrijf (97% mkb), hebben vorig jaar een stimulans van totaal 1,2 mrd euro gehaald uit de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2020 die door staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Regeling
De WBSO is een fiscaal instrument en al 25 jaar een belangrijke pijler onder het Nederlandse innovatiebeleid. Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. In 2020 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert, WBSO aan ruim 135.000 R&D-projecten toe (+ 6 procent t.o.v. 2019). De regeling ondersteunde daarmee zo’n 88.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96 procent) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten betreffen technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Vooruitblik
In 2021 is eenmalig 157 mln euro extra beschikbaar voor de WBSO, dat ook weer met name ten goede komt aan het mkb. Dit extra budget wordt gericht ingezet voor de verhoging van het tarief in de eerste schijf en het starterstarief. Daarmee geeft het kabinet een impuls aan het bedrijfsleven om ook tijdens de coronacrisis te blijven investeren in R&D.