Terug naar nieuws

Productie uit hernieuwbare bronnen 28 procent van elektriciteitsmix

Inzet hernieuwbaar stijgt, maar kolen ook

Elektriciteit Markt8 juni 2021Thessa de Ridder

De netto elektriciteitsproductie bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 met 32,75 MWh zo’n 6 procent (1,8 mln MWh) méér dan in Q1-2020. De stijging komt grotendeels voor rekening van de toegenomen productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa, zon en wind. De productie van elektriciteit uit kolen was maar liefst 42 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Hernieuwbaar
In het eerste kwartaal van 2021 is vergeleken met Q1-2020 1,5 mln MWh (+20 procent) meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa (+0,7 mln MWh), zon (+0,4 mln MWh) en wind (+0,4 mln MWh). In totaal zijn hernieuwbare bronnen goed voor 28 procent van de totale elektriciteitsproductie in het eerste kwartaal van dit jaar. De toename bij zon en wind hangt samen met de gestegen capaciteit uit zonnepanelen en windparken, bijvoorbeeld het windpark op zee bij Borssele.

Fossiel
De elektriciteitsproductie uit kolen is in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder gestegen met 1,1 mln MWh. Dat is een stijging van 42 procent t.o.v. Q1-2020, maar qua niveau niet meer dan 40 procent van de koleninzet 5 jaar geleden (Q1-2016). De stijging hangt volgens het CBS vooral samen met een lagere kolenprijs op de wereldmarkt en een lager niveau van onderhoudswerkzaamheden in kolencentrales. De elektriciteitsproductie uit aardgas liet het eerste kwartaal met 3 procent een lichte daling zien (0,6 mln MWh) als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan gasgestookte centrales en een hogere gasprijs. De gasprijs was in januari hoger door een grote vraag op de wereldmarkt, onder andere als gevolg van extreme koude in Spanje.

Import en export
De invoer van elektriciteit was in het eerste kwartaal 1,3 mln MWh lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020, de uitvoer steeg met 0,6 mln MWh. Hierdoor daalde het invoersaldo met 1,8 mln MWh. In Duitsland is fors minder elektriciteit geproduceerd met zon en wind door storingen bij verschillende installaties. Hierdoor was er meer elektriciteit uit andere landen nodig. De uitvoer naar Duitsland was 0,8 mln MWh (+46 procent) hoger. Door storingen aan de NorNed- (Noorwegen) en Cobra-kabels (Denemarken) kwam er 0,9 mln MWh (-84 procent) minder elektriciteit uit Noorwegen en 0,6 mln MWh (-51 procent) minder uit Denemarken dan een jaar eerder. Door storingen aan de Britned-kabel (Verenigd Koninkrijk) is 0,9 mln MWh (-60 procent) minder elektriciteit uitgevoer