Terug naar nieuws

Waterstof backbone in haven Rotterdam stap dichterbij

Eerste stap in realisatie Europese waterstofhub

Gassen Netwerken18 maart 2021Thessa de Ridder

Het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie willen nog dit jaar een definitief besluit nemen over het project HyTransPort.RTM. Dat is een waterstofbackbone die de ruggengraat moet gaan vormen van de waterstofinfrastructuur in de Rotterdamse haven, als onderdeel van de ambitie om een Europese waterstofhub te worden. De hoofdtransportleiding moet in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik zijn. Bedrijven die waterstof willen gebruiken of produceren, kunnen op deze open access-waterstofleiding aansluiten.

Waterstofhub
De beschikbaarheid van koolstofarm geproduceerde waterstof is naast hernieuwbare elektriciteit van groot belang voor de industrie om de klimaatdoelen te halen. De ambitie van het Klimaatakkoord is om in 2025 zo’n 500 MW aan waterstofproductiecapaciteit te realiseren en 3-4 GW in 2030.

De aanleg van de waterstofleiding is een belangrijke stap in de realisatie van Rotterdam als Europese waterstofhub. De pijpleiding wordt aangelegd tussen de Maasvlakte en Pernis en krijgt een diameter van 24 inch. De leiding wordt open gesteld voor alle bedrijven die waterstof willen afnemen of leveren. In de toekomst sluit de pijpleiding aan op het landelijke waterstofnetwerk dat Gasunie realiseert. Gasunie heeft de ambitie via dat netwerk ook de regio Noordrijn-Westfalen in Duitsland en andere Europese regio’s aan te sluiten.

Partijen zijn met Gasunie en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in gesprek over de randvoorwaarden en specificaties voor gebruik van de leiding. Bedrijven die mee willen doen als launching customer, kunnen zich tot uiterlijk 9 april bij de initiatiefnemers melde