Terug naar nieuws

Watertarieven 2021 in beeld

Prijzen en tarieven28 januari 2021Thessa de Ridder

Afvalwaterzuivering: gemiddeld tarief stijgt, 19 waterschappen duurder
Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen daarvoor in 2021 gemiddeld meer dan in 2020. Het gemiddelde tarief bedraagt in 2021 60,86 € per vervuilingseenheid; een stijging van bijna 3%. De hoogheemraadschappen Delfland en Stichtse Rijnlanden houden het tarief gelijk aan dat van 2020. De overige 19 schappen hanteren een hoger tarief dan in 2020. Grootste stijgers zijn Hollandse Delta (+8,9%) en Rijnland (+5,4%). Er bestaan grote verschillen tussen de tarieven van de waterschappen. Het tarief dat Delfland, het duurste waterschap, hanteert (€93,50) is bijvoorbeeld bijna twee keer hoger dan het tarief van Waterschap AA en Maas (€50,04).

Drinkwater: stijging gemiddeld tarief, forse stijging tarief Waterleidingmaatschappij Limburg
Alle drinkwaterbedrijven in Nederland verhogen het tarief voor grootgebruikers in 2021. Het gemiddelde tarief (0,92 €/m3) stijgt met 3,5 procent ten opzichte van 2020. Vorig jaar bedroeg de stijging 2,4%. De stijging van het tarief van Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waternet en Vitens is met 5 tot 6% relatief groot. De grootste toename vinden we bij Waterleidingmaatschappij Limburg: hun klanten gaan in 2021 ruim 12% meer betalen voor het drinkwater dat ze inkopen. WML geeft aan dat deze eenmalige forse verhoging samenhangt met strengere eisen van financiers en een mogelijke verscherping van het overheidsbeleid waardoor WML meer inkomsten nodig heeft om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening.

De tariefstijging bij de overige zes drinkwaterbedrijven is beperkt. Brabant Water kent opnieuw het laagste tarief (0,58 €/m3) terwijl PWN net als in voorgaande jaren het hoogste tarief hanteert (1,34 €/m3).

Grondwater: tarieven blijven gelijk
Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. Het tarief van deze provinciale grondwaterheffing blijft in 2021 in nagenoeg alle provincies gelijk aan het tarief dat in 2018 werd gehanteerd. Uitzondering vormt de provincie Limburg waar het tarief met 1,9 procent stijgt.