Terug naar nieuws

Rechtsbescherming eindafnemer op regionaal net bij stroomstoring op landelijk net reikt ver

Europees Hof doet uitspraak in zaak Crown van Gelder

Elektriciteit Netwerken9 oktober 2020Karin Burghouwt

Ook een eindafnemer die niet rechtstreeks is aangesloten op het hoogspanningsnet heeft het recht om een klacht tegen landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT in te dienen bij de ACM, als de afnemer getroffen wordt door een stroomonderbreking op het hoogspanningsnet dat het regionale net voedt waarop de eindafnemer is aangesloten. Dat volgt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg naar aanleiding van een vraag van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een rechtszaak over de grote stroomstoring van TenneT in Diemen in 2015. Volgens VEMW bevestigt deze uitspraak de vergaande reikwijdte van de rechtsbescherming van eindafnemers.

Klacht
Op vrijdag 27 maart 2015 ontstond in het net van landelijk netbeheerder TenneT een grote stroomstoring. Door uitval van een hoogspanningsstation van TenneT in Diemen kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens en bedrijven in Noord-Holland en Flevoland zonder stroom te zitten, waaronder de papierfabriek van Crown van Gelder in Velsen-Noord.

Crown van Gelder, dat is aangesloten op het regionale net van Liander en niet rechtstreeks op het landelijke net van TenneT, vroeg de ACM in een geschilbeslechtingsprocedure om te beoordelen of TenneT zich tijdens en voorafgaand aan de storing wel aan zijn wettelijke verplichtingen als landelijk netbeheerder heeft gehouden. De ACM wees dit verzoek af, omdat Crown van Gelder aangesloten is op het regionale-, en niet rechtstreeks op het landelijke net van TenneT. Crown van Gelder ging bij het CBb in beroep tegen dat besluit van de ACM. Het CBb vroeg het Europees Hof of een bedrijf dat door de stroomstoring is getroffen, maar niet direct is aangesloten op het landelijke stroomnet waar de storing plaatsvond, een klacht over TenneT kan indienen bij de ACM.

Richtlijn
Het Hof zegt in antwoord op de prejudiciële vraag van het CBb dat de Europese richtlijn die aan geschilbeslechting ten grondslag ligt, zo moet worden uitgelegd dat een eindafnemer het recht heeft om een klacht tegen TenneT in te dienen bij de ACM als de afnemer niet rechtstreeks is aangesloten op het hoogspanningsnet. De afnemer is in dat geval uitsluitend aangesloten op het regionale net dat door het hoogspanningsnet wordt gevoed. Dit geldt voor de situatie waarin er een stroomonderbreking is op het hoogspanningsnet dat het regionale net voedt, waarop de eindafnemer is aangesloten.

Rechtsbescherming
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de uitspraak van het Europese Hof bevestigt de rechtspositie van een eindafnemer die in zijn bedrijfsvoering geraakt wordt door een stroomonderbreking. Voor de gevolgen die deze eindafnemer ondervindt maakt het volgens de Europese regels kennelijk niet uit waar die stroomonderbreking precies plaatsvindt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit is een belangrijke uitspraak van het Hof. Het CBb zal in de lopende rechtszaak van Crown van Gelder nadrukkelijk rekening moeten houden met die uitspraak op de prejudiciële vraag die zij gesteld heeft.