Terug naar nieuws

Inkoopprocedure balanceringscapaciteit uit regel- en noodvermogen aangepast

ACM publiceert wijziging Netcode Elektriciteit

Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven7 oktober 2020Thessa de Ridder

Balancering
Als landelijk netbeheerder heeft TenneT de wettelijke taak om de energiebalans op haar netten te handhaven. Wanneer er op het landelijke net onbalans ontstaat, kunnen grootverbruikers via de markt helpen de bans te herstellen door hun energieprogramma aan te passen. TenneT moet als netbeheerder middelen hebben om in te grijpen wanneer deze acties ontoereikend blijken te zijn.

Veiling capaciteit
Sinds 1 september 2020 koopt landelijk netbeheerder TenneT op dagelijkse basis balanceringscapaciteit uit regelvermogen en noodvermogen in. Het vastleggen van de inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit dient ertoe duidelijk te maken hoe marktpartijen, die gekwalificeerd zijn om vermogensproducten te leveren, biedingen kunnen doen aan TenneT. Het voorstel bevat de processtappen voor het contracteren van balanceringscapaciteit voor regelvermogen en balanceringscapaciteit voor noodvermogen via de dagelijkse FRR-veilingen. Zo wordt de timing van de processtappen vastgelegd, zoals het laatste moment waarop biedingen kunnen worden ingediend en het moment van publicatie van de veilingresultaten. Tevens wordt verduidelijkt dat, wanneer er in de eerste veiling onvoldoende balanceringscapaciteit wordt ingekocht, TenneT in de middag van dezelfde dag een tweede, aanvullende veiling organiseert.

VEMW is voorstander van de introductie van het on-line platform als marktmechanisme om op basis van vraag en aanbod te komen tot doelmatige kosten om de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te borgen.