Terug naar nieuws

GTS verkleint voorspelbaarheid van balanceeracties

Maatregel moet bijdragen aan eerlijke prijsvorming

Gassen Netwerken31 augustus 2020Thessa de Ridder

Zoals eerder aangekondigd in april en juni is GTS voornemens om de voorspelbaarheid van balanceeracties te verkleinen. GTS zal daarom niet meer op een vast tijdstip (precies 21 minuten na het hele uur) een balanceeractie uitvoeren, maar op een willekeurig moment tussen 21 en 22 minuten na het hele uur. Vanaf 3 september 2020 06:00 uur zullen alle balanceeracties middels deze nieuwe werkwijze worden uitgevoerd

Balancering
GTS heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat het gastransportnet in Nederland in balans blijft. In 2011 is een marktconform balanceringssysteem ingevoerd, waarbij de netgebruikers een prikkel hebben om hun eigen portfolio in balans te houden. Wanneer het transportsysteem ondanks alle marktinspanningen toch in onbalans dreigt te komen grijpt landelijk netbeheerder GTS in door op de gasmarkt gas in te kopen of verkopen. GTS voert haar balansacties steeds precies om xx.21 uur uit met als doel de transparantie en voorspelbaarheid te borgen.

Prijsvorming
ICE Endex heeft geconstateerd dat sommige handelaren een eerlijke en ordentelijke prijsvorming rondom balanceeracties van GTS in gevaar kunnen brengen. Met relevante vertegenwoordigers van marktpartijen is vastgesteld dat het vertoonde handelsgedrag ongewenst is. GTS zal daarom niet meer op een vast tijdstip (precies 21 minuten na het hele uur) een balanceeractie uitvoeren, maar op een willekeurig moment tussen 21 en 22 minuten na het hele uur. De exacte timing van de balanceeractie is beschreven in een zogenaamd detail procesmodel dat onderhouden wordt door NEDU. De wijziging moet uiterlijk 1 oktober 2020 ingevoerd zijn. Marktpartijen kunnen voor eventuele vragen contact opnemen met de GTS customerdesk via tel. +31(0)50 521 33 33 (tijdens kantooruren) of via customerdesk@gastransport.nl.