Terug naar nieuws

VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

Goede afstemming hernieuwbare elektriciteit vraag en aanbod kan morgen beginnen

Elektriciteit Klimaat Markt1 juli 2020Thessa de Ridder

Op woensdag 1 juli organiseerde VEMW samen met NWEA (windbranche), Energie-Nederland (energiesector) en Topsector Energie & Industrie de online lancering van de Wind Meets Industry actieagenda. Wind Meets Industry is een coalitie die goede afstemming tussen vraag naar en aanbod van duurzame energie wil realiseren. Beide sectoren staan namelijk voor grote verduurzamingsopgaven en investeringen voor 2030 en hebben elkaar daarbij hard nodig. De onderlinge afstemming en met de overheden en de netbeheerders kan morgen beginnen!

Zonder industrietransitie geen energietransitie
VEMW is positief over de focus van de overheid op vraagstimulering via onder meer de verbrede SDE++. Met die focus kan verduurzaming van de industrie gestimuleerd worden en wordt tegelijkertijd de verdere groei van duurzaam aanbod mogelijk gemaakt. Aangezien de opties voor het ontwikkelen van nieuwe duurzame bronnen in Nederland beperkt zijn, is de verdere uitrol van windparken belangrijk voor een succesvolle energietransitie. De industrie is een grote potentiële afnemer van nieuwe, duurzame windenergie, zeker wanneer zij succesvol kan elektrificeren. Met andere woorden: de industrietransitie en energietransitie gaan hand in hand. Daarvoor moet de verdere ontwikkeling van duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar aanbod wel gelijke trend houden met de afzetmogelijkheden in de industrie. De Wind Meets Industry coalitie wil door samenwerken vanuit gedeelde, transparante kennis en expertise vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Randvoorwaarden ontbreken
De Wind Meets Industry coalitie lanceerde vandaag een actieagenda die niet alleen kansen laat zien, maar ook een aantal acties bevat om de succesvolle elektrificatie van de industrie en verdere uitrol van wind op zee mogelijk te maken. Elektrificatie in de industrie is namelijk niet mogelijk zonder het creëren van een aantal cruciale randvoorwaarden. De elektriciteitsinfrastructuur moet tijdig beschikbaar zijn en de SDE++ moet de onrendabele top van elektrificatie-opties adresseren. Verder spelen er nog een aantal andere belemmeringen, zoals de hoogte van de elektriciteitsprijs en oplopende netwerkkosten. Daarnaast is er een behoefte aan toenemende flexibiliteit, ook aan de vraagzijde. De coalitie wil dat er meer kennisuitwisseling plaatsvindt ten aanzien van flexibiliteit en vraagt om een stimulerend beleidskader. De coalitie wil daarom samen met de overheid en de netbeheerders deze actieagenda gaan uitvoeren. Er is regie nodig om de benodigde infrastructuur tijdig te realiseren en een stabiel wettelijk kader te creëren dat investeringszekerheid voor bedrijven in Nederland op de lange termijn faciliteert.

Morgen om tafel
De actieagenda werd gelanceerd via een webinar dat meer dan 300 mensen live hebben gevolgd. Tijdens het webinar gaven zowel Sandor Gaastra en Focco Vijselaar namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als Manon van Beek namens TenneT een positieve reactie op de actieagenda. Aan de hand van filmpjes werden een aantal goede voorbeelden getoond van bedrijven die de samenwerking al opzoeken, zoals papierbedrijf Crown Van Gelder (Velsen) en energieproducent Eneco. Voorzitter van VEMW Gertjan Lankhorst was aanwezig bij de lancering en ging in gesprek met Hans Timmers (NWEA) over de uitdagingen die er voor beide sectoren liggen. Lankhorst: “De industrie gaat veel groene stroom nodig hebben. Niet alleen om te elektrificeren, maar ook voor plannen om CCS en groene waterstof toe te gaan passen. De uitdaging is om deze vraag naar elektronen op een slimme manier te matchen met het aanbod aan windenergie, door als sectoren snel met elkaar om aan tafel te zitten. Maar we hebben ook de netbeheerders en de overheid nodig.” Over de toekomstige samenwerking zei hij: “Tijdens het Klimaatakkoord hebben we elkaar al beter leren kennen en nieuwe coalities zijn al ontstaan. De regionale koplopers programma’s in verschillende industriële clusters zijn nu klaar met hun cluster energiestrategieën. Wij willen dus morgen met de netbeheerders en de overheden aan tafel om te werken aan een succesvolle implementatie van de gezamenlijke verduurzamingsplannen.”

Neem een kijkje op www.windmeetsindustry.nl om de lancering terug te kijken en onderzoek hoe u betrokken kunt raken bij het initiatief.