Terug naar nieuws

GTS studeert op aanpassing tijdstip afroep balanceeracties

Prijsvorming kan en moet eerlijker en ordentelijker

Gassen Markt, Prijzen en tarieven28 april 2020Karin Burghouwt

Landelijke gastransportnetbeheerder GTS studeert op aangeven van de gasbeurs ICE Endex op de mogelijkheden om het tijdstip voor het afroepen van balanceeracties eerlijker en ordentelijker te organiseren. Doel is de prijsvorming te verbeteren.

Balancering
GTS heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat het gastransportnet in Nederland in balans blijft. In 2011 is een marktconform balanceringssysteem ingevoerd, waarbij de netgebruikers een prikkel hebben om hun eigen portfolio in balans te houden. Wanneer het transportsysteem ondanks alle marktinspanningen toch in onbalans dreigt te komen grijpt netbeheerder GTS in door op de gasmarkt gas in te kopen of verkopen. GTS voert haar balansacties steeds precies om 21.00 uur uit. Dat komt de transparantie en voorspelbaarheid ten goede.

Prijsvorming
De gasbeurs ICE Endex heeft geconstateerd dat de prijsvorming rondom de balanceeracties van GTS niet helemaal ordentelijk verloopt. Kennelijk worden aan- en verkooptransacties uitgevoerd enkele seconden voordat GTS balansacties uitvoert. Dit kan gekwalificeerd worden als ongewenst handelsgedrag omdat niet alle spelers beschikken over een gelijke uitgangspositie met gevolgen voor de prijsvorming. Handelaren die enkele seconden eerder kunnen handelen dan anderen kunnen dit doen omdat GTS uiterst transparant en voorspelbaar moet zijn in het uitvoeren van de balansacties, en dat daarom precies op uu:21 uur laat plaatsvinden.

Oplossing
Inmiddels is duidelijk dat er handelspartijen zijn die het met ICE Endex eens zijn dat het geconstateerde handelsgedrag als ongewenst moet worden beschouwd. ICE Endex heeft een oplossing voorgesteld waarbij het tijdstip van balansacties varieert tussen uu:21 en uu:22 uur. Op 8 mei a.s. zal GTS een sessie voor marktpartijen organiseren om de oplossing te bespreken. Op basis van de bevindingen zal GTS onderzoeken hoe de voorgenomen oplossing zo efficiënt mogelijk kan worden ingebouwd in haar systemen.