Terug naar nieuws

Transparantie hét grote winstpunt van harmonisatie tariefstructuren gastransport

Positieve beoordeling implementatie NC TAR in Nederland

Gassen Prijzen en tarieven8 april 2020Thessa de Ridder

Vergroting van de transparantie over de hoogte en totstandkoming van tarieven voor het gastransport in de lidstaten van de Europese Unie is hét grote winstpunt van de implementatie van de zogenaamde ‘Network Code on harmonised transmission tariff structures for gas’ (NC TAR). De implementatie van de code in Nederland wordt positief beoordeeld door deEuropese toezichthouder ACER.

Tariefharmonisatie
Op 16 maart 2017 heeft de Europese Commissie de zogenaamde ‘Network Code on harmonised transmission tariff structures for gas’ (NC TAR) aangenomen. Deze NC TAR is in een periode van 18 maanden geïmplementeerd in de EU-lidstaten, in Nederland na een marktconsultatie en via een breed gedragen overeenkomst op 11 december 2018. De belangrijkste doelstelling van de NC TAR is het aanpakken van de grote variëteit in nationale tariefstructuren om zoveel mogelijk knelpunten weg te nemen die een effectieve grensoverschrijdende gashandel en een goede werking van de Europese gasmarkt hinderen.

Evaluatie
De Europese toezichthouder ACER heeft drie jaar na inwerkingtreding van de NC TAR een eerste evaluatie uitgevoerd van de implementatie van de network code in de EU-lidstaten. Daarbij heeft zij met name gekeken naar de onderbouwing van de keuze voor kostenfactoren in relatie tot de specifieke netwerkkarakteristieken van een transmissie systeem operator (TSO, in Nederland : GTS), nationale beleids- en reguleringsdoelstellingen, toepassing van het kostenreflectiviteitsbeginsel en transparantie in – en onderbouwing van - die keuzes.

ACER stelt vast dat in de meeste landen (20) de implementatie van NC TAR tijdig en juist heeft plaatsgevonden. Vergroting van de transparantie is hét grote winstpunt, omdat inzichtelijk wordt waar knelpunten liggen, hoe die worden opgelost of opgelost kunnen worden. Dat is eens te meer van belang om een doeltreffende en doelmatige sectorkoppeling tussen de elektriciteits- en gasmarkten mogelijk te kunnen maken als onderdeel van de energietransitie. ACER waarschuwt voor de tarifiëring van niet-transport-gerelateerde diensten die in sommige landen worden meegenomen voor onder meer opslag, LNG-terminals, biogas-promotie, e.d.

Nederland
ACER beoordeelt de implementatie van de NC TAR in Nederland door toezichthouder ACM via een consultatie en sectorovereenkomst (ACM, GTS en 7 representatieve organisaties waaronder VEMW positief. Wel heeft ACER een tweetal aanbevelingen. De eerste betreft de diensten Wobbe Quality Adaptation (WAQ) bij de LNG Gate terminal, en de piekklevering. Beide diensten vallen volgens ACER onder de scope van NC TAR. De WQA-dienst is echter geen monopolie-activiteit volgens ACER, en voor de pieklevering (wettelijke GTS-taak) zou de Gaswet aangepast moeten worden. De tweede aanbeveling betreft de ‘Inter TSO compensatie’ regeling op de BBL-leiding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Die regeling kan beter onderbouwd worden op de punten kostenreflectiviteit en kruissubsidiëring.