Terug naar nieuws

Sterke daling elektriciteitsprijzen in Nederland

TenneT publiceert jaarlijkse marktrapportage

Elektriciteit Prijzen en tarieven30 maart 2020Karin Burghouwt

TenneT publiceerde afgelopen vrijdag haar jaarlijkse Market Update. Belangrijkste conclusie: in Nederland daalde de gemiddelde day ahead groothandelsprijs voor elektriciteit met bijna 22 procent tot 41,20 €/MWh. De redenen hiervoor zijn de significante daling in de prijzen van aardgas (36%) en steenkool (28%). Dit leidde tot een switch van kolen naar gas door opwekcentrales in de Nederlandse markt. De gemiddelde prijs van ETS-rechten bedroeg in 2019 ongeveer 25€/ton CO2, een flinke stijging (61%) ten opzichte van 2018.

TenneT Annual Market Update
In dit jaarlijkse rapport staan de belangrijkste prijsontwikkelingen voor elektriciteit en brandstof (gas, kolen, CO2), ontwikkelingen rondom verbruik en productie van elektriciteit, de subsidieregelingen voor duurzame elektriciteitsproductie en import/export van elektriciteit. Er wordt verder aandacht besteed aan de stabiliteit en werking van het elektriciteitssysteem en de rol van balanceringsprijzen en congestiemanagement. TenneT benadrukt in haar persbericht het belang van de jaarlijkse Market Update: het laat zien hoe elektriciteitsmarkten in Nederland en haar buurlanden zich ontwikkelen. De effecten van beleid worden daarbij ook in beeld gebracht. |

Efffecten en ontwikkelingen in 2019
De elektriciteitsprijzen zijn in de Centraal-West Europese (CWE) landen gedaald (gemiddeld bijna 22%) en tevens meer geconvergeerd ten opzichte van 2018. Het aantal uren waarin de prijzen in Nederland volledig geconvergeerd waren met buurlanden steeg. De data laat zien dat het systeem van ‘flow-based marktkoppeling’, waarbij de grensoverschrijdende transportcapaciteit tussen de EU-lidstaten in Noordwest-Europa (CWE-regio) nog doelmatiger wordt benut, goed werkt.

Een andere opvallende conclusie is het sterk groeiende aandeel zon-opwek in Nederland (2,4 GW). Hernieuwbare opwek (zon en wind) nam verder met 13,9 procent toe. De totale opwekcapaciteit in Nederland nam af, door toegenomen export en afgenomen import. Nederland heeft haar exportpositie kunnen verbeteren dankzij het verbeterde concurrentievermogen van gasgestookte opwekcentrales. Tot slot meldt TenneT dat de capaciteitsprijzen voor balanceringsenergie (Frequency Restoration Reserves en Frequency Containment Reserves) zijn afgenomen. De kosten voor congestiemanagament zijn in 2019 met een stijging van 12 procent toegenomen tot ongeveer 61 miljoen.