Terug naar nieuws

Bouw Gasunie stikstoffabriek Zuidbroek gestart

Morgen Tweede Kamer debat over verbod gebruik Groningengas

Gassen Markt10 maart 2020Thessa de Ridder

Minister Wiebes (EZK) heeft op 9 maart het startsein gegeven voor de bouw van de stikstofinstallatie nabij Zuidbroek. De nieuwe installatie speelt een belangrijke rol in de kabinetsplannen om de gaswinning in Groningen versneld af te bouwen. De installatie moet medio 2022 in gebruik worden genomen. Morgen vindt het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats over het verbod op het gebruik van laagcalorisch gas door de 9 grootste verbruikers van dat gas.

Groningengas
De nieuwe stikstofinstallatie haalt stikstof uit de lucht en verdunt geïmporteerd Russisch en Noors hoogcalorisch gas tot laagcalorisch gas van Groningenkwaliteit. De installatie die een capaciteit krijgt van 7 mrd m3 (bcm) zorgt er in combinatie met een aantal andere maatregelen voor dat de gaswinning in Groningen vanaf oktober 2022 – in een gemiddeld gasjaar - niet meer nodig is. De installatie krijgt een capaciteit van 180.000 m3 stikstof per uur. Dat is ruim 10 keer groter dan de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek. Eind 2019 verhoogde GTS de capaciteit van zijn stikstofmengfaciliteit in Wieringermeer al, waardoor de Groningse gasproductie met 5 bcm kon worden verlaagd. Het stikstofmengstation bij Zuidbroek is gegund aan een joint venture van Visser & Smit Hanab en A.Hak. De stikstofinstallatie is gegund aan Air Products.

Grootverbruikers
Minister Wiebes heeft in november 2019 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat dat de vraag naar laagcalorisch gas van de 9 grootste afnemers van dat gas moet regelen, als onderdeel van een pakket aan maatregelen om de productie van Groningengas zo spoedig als mogelijk te kunnen beëindigen. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vindt op 11 maart 2020 plaats.

Kosten
Het politieke besluit om de gaswinning in Groningen versneld te beëindigen heeft ook financiële consequenties voor de gasverbruikers in ons land. De operationele kosten voor kwaliteitsconversie zijn al gestegen met zo’n 20 mln euro doordat landelijk gasnetbeheerder GTS de capaciteit van de bestaande installaties maximaal uitnut. De nieuwe stikstofinstallatie vergt een investering van zo’n 550 mln euro en jaarlijkse operationele kosten (opex; vooral elektriciteitsinkoop) van zo’n 30 mln euro. De ombouw van de 9 grootste verbruikers van laagcalorisch gas vergt een investering van minimaal 85 mln euro en een opex van 1 mln euro/jaar in de netten. Al deze kosten worden terugverdiend via de gastransporttarieven die Gasunie GTS in rekening mag brengen bij alle gasnetgebruikers in Nederland