Terug naar nieuws

Voorstel GTS voor gastransport tarieven 2021

Tariefstijging voor eindverbruikers 1,3 procent tegen gemiddeld 6 procent

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven9 maart 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft vrijdag jl. het voorstel van landelijk gasnetbeheerder GTS gepubliceerd voor de tarieven die GTS in 2021 in rekening wil brengen voor de wettelijke taken die zij uitvoert. Gemiddeld wil GTS de tarieven met 6 procent laten stijgen t.o.v. 2020, tegen 1,3 procent voor de exitpunten van gaseindverbruikers. Na beoordeling van het voorstel zal ACM - naar verwachting in mei - de maximum tarieven voor 2021 vaststellen. Belanghebbenden waaronder VEMW kunnen tot en met 20 maart 2020 op het tarievenvoorstel reageren.

Tariefgrondslag
Sinds 1 januari 2020 hanteert GTS een zogenoemd ‘postzegeltarief’ voor de wettelijke taken die zij verricht, zijnde gastransport, kwaliteitsconversie, netbalancering en de aansluitdienst. Deze grondslag is gebaseerd op de Europese netwerkcode over tariefstructuren (NC-TAR). Op basis van de nieuwe referentieprijsmethodiek bevat het voorstel één referentieprijs voor alle entrypunten en één referentieprijs voor alle exitpunten in Nederland (uniforme postzegels), met een kostenverdeling van 40 (entries) : 60 (exits). Alleen voor entry- en exitpunten die verbonden zijn met gasopslagen gelden andere referentieprijzen vanwege een korting van 60 procent die voor deze punten geldt.

Voorstel
De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met circa 6 procent t.o.v. 2020. Tweederde (4%) komt voor rekening van de referentieprijs, een derde (2%) zit in de neutraliteitsheffing en wordt – eenmalig - veroorzaakt door een balancering fraudezaak in 2018 (16 mln euro).

De referentieprijs stijgt door een drietal factoren. Ten eerste verwacht GTS minder transportcapaciteit te verkopen met een opwaarts tariefeffect van 2 procentpunt. Daarnaast stijgen de toegestane efficiënte inkomsten van GTS (925 mln euro in 2021) vanwege een correctie op last van een uitspraak van de rechter over de methodebesluiten 2017-2021 (+45 mln euro). Als gevolg van deze uitspraak heeft GTS te weinig inkomsten ontvangen in de jaren 2017 t/m 2020. Dit wordt eenmalig gecorrigeerd in de tarieven van 2021 (5 procentpunten). Tegenover de stijgingen staat een neerwaartse correctie van 3 procent (23 mln euro), waardoor het netto-effect op de referentieprijs 4 procentpunten bedraagt. De kosten voor kwaliteitsconversie zijn gestegen met zo’n 20 mln euro ten opzichte van de norm voor de basisinkomsten uit het Methodebesluit 2017-2021. De stijging is een gevolg van het politieke besluit om de winning van Groningengas sterk te reduceren.

Eindgebruikers
Uit het voorstel blijkt dat de tarieven voor de onttrekking van gas (exits) met zo’n 1,3 procent stijgen, tegen rond de 11,5 procent voor de entries. Een belangrijke reden voor dit grote verschil is dat de geboekte transportcapaciteit aan de entrykant sneller terugloopt dan aan de exitzijde door terugloop van de binnenlandse gasproductie (Groningengas, kleine velden) en verdringing van gas dat per pijpleiding binnenkomt door LNG-gas. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van lange naar korte termijn capaciteitsboekingen (optimalisatie portfolio shippers).

VEMW zal het tarievenvoorstel van GTS voor 2021 bestuderen en een zienswijze voorbereiden.